SQL WHERE Kullanımı (Sorgularda Koşul)

SQL WHERE ile veri tabanından bütün bir tabloyu veya bütün bir sütun değil de istediğimiz bazı koşullara göre sorgu yapabilmek için kullanırız. Örneğin fiyatı 100TL ve üzeri ürünleri görmek için SQL WHERE kullanarak istediğimiz sonuçları görüntüleyeceğiz. Eğer sorgu yazmayı ( select kullanımını ) bilmiyorsanız ilk olarak onu öğrenmenizi tavsiye ederiz.

ÇOK KULLANDIGIMIZ SQL TERİMLERİ

 • Select : seçmek
 • From  : den anlamında
 • *         : hepsi anlamında
 • Use     : database aktif etmek için kullanırız.
 • as        : sanal sutuna isim vermek için kullanırız.
 • top     : bu komut belirli sayıdaki bir şeyi çekmede kullanırız.
 • like     : gibi manasında kullanılıyor..
 • alt tire jokeri(_) tek char karakterini ifade eder..
 • % işareti: birden fazla char karakterini ifade eder.
 • Order by : sıralama yapmak için
 • Count(): saydırma yapmak için kullanılan komut.

NOT : Örneklerimiz yaparken northwind örnek veri tabanını kullanacağız. northwind veri tabanı öğrenme aşamasında kullanılmak için yapılmış veri tabanıdır.

*NORTHWIND database ndeki terimler

Employees: Çalışanlar   —     Customer: Müşteri  —   Orders: Sipariş —   Order Details : Sipariş Detayları,  Products: Ürünler  —    Region: Bölge, kuzey, güney   —  shippers : nakliyatçılar   —   suppliers : satıcılar territories : saha, şehir  —   quantity : miktar, adet   

Örnek 1: 

select * from Products where ProductID = 7

Burada çağırma işleminde where döngüsü ile yapıtık. Yani şarta uyanları çağırmış… şartımız ProdustID = 7 olan bütün satırı çeker.

Örnek 2: 

select ProductName, ProductID , CategoryID from Products where ProductID = 7

Burada ProdustID = 7 olan satırdan ProductName, ProductID , CategoryID sütunlarını çeker.

Örnek 3: 

select * from Products where UnitPrice < 10 

Products tablosundaki UnitPrice da 10 dan aşağı olan tüm sütunları çeker.

Örnek 4: 

select * from Customers where ContactName like 'a%'

Customers tablosundaki ContactName nde “a” ile başlayan isimlerin tümünü çeker.

Örnek 5: 

select * from Customers where ContactName like '%a%'

Customers tablosundaki ContactName nde isminin herhangi bir yerinde  “a” ile olan isimlerin tümünü çeker.

Örnek 6: 

select * from Products where ProductName like '%x'

Products tablosundaki ProductName nde isminin sonunda “x” ile biten  isimlerin tümünü çeker.

Örnek 7: 

select * from Products where ProductName like ‘%man%’ and ProductName like ‘%x’

Products tablosundaki ProductName nde isminin sonu “x” ile biten  ve isminin içinde ‘man’ kelimesi gecen isimlerin tümünü çeker.

Örnek 8: 

select * from Customers where CompanyName like '_l_r%'

 Customers tablosundaki CompanyName sütunundaki isimlerden birinci  ve üçüncü harfi ne olursa olsun, ikinci harfi “l”, dördüncü harfi “r” olan ve devamı ne olursa olsun tümünü çeker.

Örnek 9:

select top 5 ProductName 'Ürün Adı', UnitPrice 'Satış Fiyatı' from Products where UnitPrice != 30

Products tablosundaki UnitPrice 30 eşit olmayanların ilk beşini ProductName ve UnitPrice sütunlarına sanal isim vererek çağır.

Örnek 10:

select * from Categories where CategoryID = 2 or CategoryID = 7 or CategoryID = 8

Categories tablosundaki CategoryID si 2,7 ve 8 olanların tümünü çeker.

Örnek 11:

select * from Products where CategoryID in(2,7,8)

Categories tablosundaki CategoryID si 2,7 ve 8 olanların tümünü çeker. Yukarıdakinin aynısı sadece yazım şekli farklıdır.

Başka bir yazımızda görüşmek üzere…

Leave a Reply