SQL Order By Kullanımı ( Sıralama )

SQL Order By ile yazdığımız sorguların sonucu alfabetik sıra veya sayı değerleri küçükten büyüğe gelmesini istediğimizde kullanırız. Eğer sorgu yazmayı ( select kullanımını ) bilmiyorsanız ilk olarak onu öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Örnek 1:

select * from Products order by UnitPrice

Products tablosunu UnitPrice göre küçükten büyüğe sırala.

Örnek 2:

select * from Products order by UnitPrice asc

küçükten büyüğe… Products tablosunu UnitPrice göre küçükten büyüğe sırala.

Örnek 3:

select * from Products order by UnitPrice desc

büyükten küçüğe. Products tablosunu UnitPrice göre büyükten küçüğe sırala.

Örnek 4:

select * from Products where CategoryID = 1 order by UnitsInStock 

Products tablosunda CategoryID si 1 olanları UnitsInStock a göre küçükten büyüğe sırala

Örnek 5:

select CustomerID + '-' + ContactName as 'Müşteri Kimlik - Müşteri İsmi' from Customers where Region = 'SP' order by ContactName desc

Customers tablosundaki Region u ‘sp’ ye eşit olanları, ContactName büyükten küçüğe olacak şekilde CustomerID  ve ContactName birleştirip sanal isim olarak da ‘Müşteri Kimlik – Müşteri İsmi’ yazarak yansıt

Örnek 6:

select ProductID ,UnitPrice*Quantity 'Toplam Tutar' from [Order Details] order by [Toplam Tutar] 

Order Details tablosundaki ProductID ve UnitPrice ile Quantity çarpıp Toplam Tutar sanal isminde yansıtarak çek. Bu çekme işlemini Toplam Tutar a göre küçükten büyüğe sıraladık.

Arkadaşlar sıralama işlemleri SQL Order By ile gayet basit bir şekilde yapılıyor.

Başka bir yazımızda görüşmek üzere…

Leave a Reply