SQL Nedir? SQL database Oluşturma

SQL,  Structured Query Language (Yapılandırılmış sorgu dili) kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasından oluşur.  SQL veri tabanlarında verileri yönetmek için kullanılan bir dildir. Belirtmek gerekirse bir programlama dili değildir. Sadece veri tabanı üzerinde işlem yapma özelliğine sahiptir.  

Genel olarak amacı verilerin yapılacak iş doğrultusunda modellemesini yapmaktır. Veri tabanlarına veri ekleme, veri silme, veri değiştirme ve veri sorgulama işlemleri yapmak için kullanırız. Özellikle ilişkisel veri tabanlarında tercih edilmektedir.

SQL Dilini kullanan Veritabanları Bazıları:

MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle, IBM DB2, Firebird… Popular olanlardan bazılarını yazdık.

Kendi özgü terimleri kullanarak sorgu işlemleri, silme işlemleri, ekleme işlemleri ve düzeltme işlemleri yapabilirsiniz.

SQL’de iki yöntemle database ( veri tabanı ) oluşturabiliriz.

1 – Yöntem: SQL e ulaşmak için ara yüzü olan uygulamalardan birini kullanarak menuler yardımı ile oluşturmak. Biz SQL Server Management Studio uygulaması ile yapacağız.

Arkadaşlar ilk olarak Database sağ tıklayarak gelen menuden New Database seçiyoruz. Aşağıdaki görselde olduğu gibi.

SQL database oluşturma 1

Database name bölümüne veri tabanımıza bir isim veriyoruz. Biz örnek olsun diye webSiteDb dedik.

SQL database oluşturma 2

Databases menusu altına geldiğinizde webSiteDb veri tabanının oluştuğunu görüyoruz. Aşağıdaki görselde olduğu gibi…

SQL database oluşturma 3

2 – Yöntem : SQL Server Management Studio ugulamasında New query menüsüne tıklayarak açılan pencereden kod yazarak oluşturmak. Aşağıdaki görselde olduğu gibi…

SQL Kodlar ile Database Oluşturma

Database oluşturma kodları :

CREATE DATABASE databaseName;
CREATE DATABASE webSiteDB;

Örnek :

go
use master;            -- master ana database
go
create database Satis       -- verdiğimiz isim
on
(
	name = Satis_dat,     -- databasein sistemdeki ismi
	filename = 'C:\database\SatisDat.mdf', -- saklandığı yerin yolu
	size = 10MB,        -- databasein boyutu
	maxsize = 50mb,
	FIlegrowth = 10%      -- otomatik artış boyutu
)
log on
(
	name = Satis_log,     -- databasein sistemdeki ismi
	filename = 'C:\database\SatisLog.ldf',
	size = 5MB,        -- databasein boyutu
	maxsize = 25mb,
	FIlegrowth = 5mb      -- otomatik artış boyutu
) ; 

Database de değişiklik yapma;

go
use master;
go
alter database Satis
modify name = SatisYeniDb
go

Database kaldırmak için kodlarımız :

DROP DATABASE webSiteDB;

Veri tabanı işlemlerinde çok kullanılmayan bir yöntemdir. Çünkü veri tabanını tamamen silmek tehlikeli bir işlemdir.

Veri tabanının tam yedeğini almak için kodlarımız :

BACKUP DATABASE webSiteDB
TO DISK = 'saklamaAlanimiz';

Veri tabaları belirli aralıklarla backup yani yedekleme işlemi yapılmalıdır. Herhangi problem olduğunda yedek ile kurtarabiliriz. Diğer türlü bütün bilgilerimiz kaybolur. Bu da büyük firmalar, bankalar gibi şirketler için ciddi bir sorundur.

Veri Tabanlarında Tablo İşlemleri

Tablo Oluşturma İçin Kodlarımız :

go
create table Personeller          
PersonelID int primary key identity(1,1),  
PersonelAd nvarchar(50) NOT NULL, 
KayitTarihi smalldatetime,
Maasi decimal(8,3),
Durum bit,)
go

PersonelID sütunu veri tipi birincil anahtar otomatik arttırma işlemi önemlidir. PersonelAd sütunu NOT NULL ile isim veri tipi boş bırakılamaz özelliği yazılmazsa boş bırakılabiliriz. Bu sizin isteğinize bağlıdır.

Var olan bir tabloya sütun ekleme :

alter table PersonelBaglantiTablosu
add DemoSutun nvarchar(50)

Tablo Kaldırmak ( Silmek ) İçin Kodlarımız :

drop table Personeller

Tablolara veri eklenmesi “insert” komutu ile :

insert into Customers
(CustomerID, CompanyName, ContactName, ContactTitle, Address, City, Region, PostalCode, Country, Phone, Fax)
values
('ALFKM', 'x A.ş', 'Ahmet', 'Yazılım Uzmanı', 'AcdBsk', 'ISTANBUL', 'TR', '34500', 'TR', '05424125865','05424125865') 

Not : Sütun belirttiğimizde eksik data girmemeliyiz.

Sadece Zorunlu alanlara (NOT NULL yaptığımız sütunlar) veri girilmesi:

insert into Customers
(CustomerID, CompanyName)
values
('ALFKMr', 'x A.ş')

Başka bir yazımızda görüşmek üzere…

Leave a Reply