css text-transform nedir

css text-transform nedir? nasıl kullanılır?

css text-transform, metnin büyük-küçük harf olarak belirlemek için kullanılır. Bu özellik çok kullandığımız bir özelliktir. Aldığı parametreler:none : Herhangi bir değişiklik yapmaz. Metin yazıldığı kalır.capitalize : Kelimelerin ilk harfini büyük yaparuppercase : Bütün harfleri büyük …
sql join kullanımı

SQL join Kullanımı ( Birleştirme )

SQL join işlemi küme mantığında çalışır. Tabloları birleştirmede kullanırız. inner join, left join, right join tipleri vardır. Şimdi bunları örneklerle anlatalım. Eğer sorgu yazmayı ( select kullanımını ) bilmiyorsanız ilk olarak onu öğrenmenizi tavsiye ederiz. …
css user-select nedir

css user-select nedir? nasıl kullanılır?

css user-select, kullanıcı tarafından metnin seçilebilme durumunu belirlemek için kullanılır. Web sitelerinden bilgilerin rahatlıkla kopyalanmasını engellemek için kullanılabiliriz. Aldığı parametreler:auto : Otomatik değer alır.none : Metin seçilemez.text : Metin seçme özelliği aktif olur.all : Bütün …
sql group by kullanımı

SQL group by Kullanımı ( Gruplama İşlemi )

SQL group by gruplama işlemini yapmak için kullanırız. Örneğin aynı üründen gelen siparişlerin toplamını veya bir müşterinin ne kadar alışveriş yaptığını analizini yapmak için kullanırız. Bu bir misal olsun diye… Bu tip işlemler yapmak için …
css vertical-align nedir

css vertical-align nedir? nasıl kullanılır?

css vertical-align, Html elementi içerisindeki metinlerin dikey hizalama işlemleri için kullanılır. Bazı kelimelerde üst veya alt metin oluşturmak için çok kullanırız. Örneğin metre kare yazarken iki karakterini üst simge yazmak gibi… Aldığı parametreler:baseline : Alt …
sql order by kullanımı

SQL Order By Kullanımı ( Sıralama )

SQL Order By ile yazdığımız sorguların sonucu alfabetik sıra veya sayı değerleri küçükten büyüğe gelmesini istediğimizde kullanırız. Eğer sorgu yazmayı ( select kullanımını ) bilmiyorsanız ilk olarak onu öğrenmenizi tavsiye ederiz. Örnek 1: Products tablosunu …