JSON Nedir? JSON Sözdizimi? Nerelerde Kullanılır?

Bu yazımızda JSON nedir? Sözdizimi nasıl yazılır? JSON ile neler yapılır? faydaları nelerdir gibi sorularının yanıtlarını anlatacağız.

JSON (Javascript Object(nesne) Notation(gösterimi)), javascript tabanlı veri değişim formatıdır. Bilgi saklama ve transfer formatıdır. Temel amacı bilgi alış verişini küçük boyutlarda olmasını sağlamaktır. Küçük boyutlarda olduğunda da veri transferleri de hızlı olmaktadır.

EcmaScript tarafından geliştirilmiştir ve Unicode (evrensel kod) olarak çalışır. Varsayılan olarak UTF-8 karakter setini kullanır. Uzantısı .json şeklindedir.

JSON Sözdizimi

JSON nesneler, Key(anahtar) ile Value( Değer ) diye adlandırılan iki elemandan oluşur. Bu elemanlar {} parantezleri içerisine yazılır. Yani {} (süslü) parantezler içerisinde olur.

Veriler oluşturulurken key string veri türünde olması gerekirken, değerler string, number, boolean, array, object veya null veri türünde olur. Elemanlar çift tırnak içerisinde yer alır.

İçerisinde iki veya daha fazla key/value ikilisine sahip olabilirler. Key/value ikilisi arasında iki nokta üst üste(:) olur. Her key/value ikilisi arasında virgül olur.

Örnek 1:

{"adi":"tasarim", "soyadi":"yazilim"}

Örnek 2:

{
"adi":"tasarim", "soyadi":"yazilim", "yayınlanmaTarihi":"2019", 
"icerik":["tasarım","yazılım","teknoloji", "bilgisayar"],
"kapanisTarihi":"null",
"aktif":"true"
}

Yukarıdaki iki örnekte görüldüğü gibi bütün veri tiplerini barındırır. Birinci örnekte sadece string değerler yer alırken ikinci örnekte number, null, boolaen ve array tiplerine örnekler vardır.

Kullanıldığı Yerler

Web uygulamalarında, web servislerde, yazılım (Java, C#, Pyhton vb…) uygulamalarında, mobil uygulamalarda, veri transferlerinde vb… ortamda larda kullanılmaktadır.

JSON Faydaları

1 – Kullanımı ücretsizdir.
2 – Kullanımı oldukça basittir ve metin tabanlıdır.
3 – Verilerin sunucular arasında alışverişini sağlar.
4 – Verinin taşınması, değiştirilmesi, dönüştürülmesi işlemleri yapılır.
5 – Ağaç yapısına sahiptir ve oluşturulan nesnelere kolaylıkla erişim sağlanmasına olanak verir.
6 – Çoğu veri tabanı, veri tipi olarak JSON’ı destekler.
7 – Çok kullanıldığı için internet ortamında ilgili kaynaklar bol miktarda buluruz. örnekler bol miktarda buluruz.
8 – Birçok yazılım uygulamları ile uyumlu olarak çalışmaktadır.

Öne çıkan faydalarında bahsettik. Daha fazla örnekler vermek mümkündür ama şimdilik bu kadarıyla yetineceğiz. Veri değişim formatı olarak xml konusuna da ilerleyen yazılarımızda değineceğiz. Xml anlattığımızda arasındaki farkları da anlatacağız.

Yazımızın sizlere faydalı olmasını umarım. Başka bir yazımızda buluşmak dileğiyle…

Leave a Reply