Kategori: JavaScript

ajax nedir

AJAX nedir? Nerelerde Kullanırız?

Ajax ismi Asynchronous Javascript and XML (eş zamansız Javascript ve XML) kelimelerinin kısaltmasından gelmektedir. İnternet sayfalarında Javascript ve XMLHttpRequest isteği ile etkileşimli uygulamalar oluşturan tekniğe denir. Mantığı sayfa yenilenmeden arka planda sunucu ile veri değişimi …
Json nedir ve json sozdizimi

JSON Nedir? JSON Sözdizimi? Nerelerde Kullanılır?

Bu yazımızda JSON nedir? Sözdizimi nasıl yazılır? JSON ile neler yapılır? faydaları nelerdir gibi sorularının yanıtlarını anlatacağız. JSON (Javascript Object(nesne) Notation(gösterimi)), javascript tabanlı veri değişim formatıdır. Bilgi saklama ve transfer formatıdır. Temel amacı bilgi alış …
javascript yorum satırı, debugger, noscript, innerHtml, console-log, alert kullanımı

JavaScript Yorum Satırı, console.log ve debugger

Bu yazımızda javascriptte kullanılan bazı terimleri açıklayalım. Bunlar javaScript yorum satırı, noscript, console.log(), space, white space ve debugger terimlerini örneklerle anlatacağız. JavaScript Yorum Satırı Kullanımı Tek satırlık yorum (açıklama) satırı eklemek istediğimizde // karakterini kullanırız.Çok …
javascript-nesne-nedir-ve-javascript-nesne-yonelimli-programlama-nedir

Javascript Nesne ve Nesne Yönelimli Programlama

Bu yazımızda javascript nesne ve nesne yönelimli programlama nedir ve javascript nesne yönelimli programlama nasıl çalıştığına değineceğiz. Object Oriented Programming (OOP) ingilizce kelimelerinin türkçesi Nesne Yönelimli Programlama dır. Yapılan işlevin nesneler olarak soyutlandığı programlama şeklidir. …
javascript-zamanlayıcılar - settimeout - setinterval

Javascript Zamanlayıcılar (setTimeout, setInterval)

Arkadaşlar bu yazımızda javascript zamanlayıcılar ın ne olduğunu ve zamanlama ile ilgili setTimeout(), setInterval(), clearTimeout() ve clearInterval() metotlerını anlatacağız. Zamanlayıcılar belirli bir zamanda bir işlemin yapılmasını ayarlamak için kullanılır. Örneğin beş resimli bir slaytımız olsun. …