JavaScript Yorum Satırı, console.log ve debugger

Bu yazımızda javascriptte kullanılan bazı terimleri açıklayalım. Bunlar javaScript yorum satırı, noscript, console.log(), space, white space ve debugger terimlerini örneklerle anlatacağız.

JavaScript Yorum Satırı Kullanımı

Tek satırlık yorum (açıklama) satırı eklemek istediğimizde // karakterini kullanırız.
Çok satırlı yorum (açıklama) satırı eklemek istediğimizde ise /*….. */ karakterlerini kullanırız. İki karakter arasında yere istediğimiz kadar yorum ekleyebiliriz.
Bunlara örnek kod ile anlatalım. Örnek kod:

/* 
..Aşağıdaki bir dizi fonksiyon işlemidir.
..Açıklamalarımız .... çok satırlı açıklama satırı
..
..
*/
function name(total, value, index, a) {
  return // dizi işlemleridir. Açıklamamız.. tek satırlık
}

noscript etiketinin kullanımı

Bazı durumlarda tarayıcılarda script kodlarını engelleyen uygulamalar kullananlar olabilir. Bu durumlarda kullanıcıyı tarayıcının doğru çalışması için script kodlarını çalışmasını aktif etmesi için kullanırız.
Örnek:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

</head>
<body>  
  <noscript>Tarayıcınızda javascript kullanımı aktif olmadığı için dogru çalışmayabilir. Javascript kullanımını aktif etmeniz önerilir.</noscript>
</body>
</html>

space ve white space kullanımı

space veriler içindeki boşlukları temsil eder ve biz ne kadar boşluk bırakırsak o kadar olur. Örneğin 10 karakter boşluk bıraktığımızda 10 karakter boşluk oluşur.
White space ise kodlar yazdığımız kısımda düzgün gözükmesi için bıraktığımız boşluklardır. Bunların herhangi bir etkisi yoktur. Kodların daha anlaşılır olması içindir.

javaScript alert() ve window.alert() kullanımı

alert() ve window.alert() sayfa içinde uyarı penceresi açmak için kullanılır. Sonucu aynıdır. window.alert() kullanımı nesnesel kullanımdır.
Örnek kod ile kullanımı:

<script>
	alert("merhaba bir");
	window.alert("merhaba iki")
</script>

JavaScript document.write() ve document.writeln() kullanımı

document.write() dokümana yani html sayfasına çıktı yapar.
document.writeln() dokümana yani html sayfasına yeni satır başına çıktı yapar.
Kod ile kullanımına örnek:

<script>
	document.write("tasarım");
	document.writeln("yazılım");
</script>

Yukarıdaki örnekte kullandığımız gibi yazdığınızda farkı göremeyeceksiniz. Aradaki farkı anlamak için Html etiketini kullanmalısınız. Daha ayrıntılı bir şekilde etiketi kullanımını öğrenmek için tıklayarak eğitimimize gidebilirsiniz.
Örnek Kod:

<pre>
  <script>
	document.write("tasarım");
	document.writeln("yazılım");
  </script>
</pre>

JavaScript console.log() kullanımı

console.log() yöntemi web tarayıcısının consoluna değer atamasını sağlar. console nedir diye sorarsanız. Tarayıcı açıkken F12 basıp veya tarayıcı açıkken mouse sag tık yapıp incele kısmı açıldığında gelen ekranda console ekranını görürüz. JavaScript uygulamaları yaparken sonucu görmek için kullanılması elverişli yöntemlerdendir.
Aşağıdaki resimde görebilirsiniz…

JavaScript console.log() kullanımı

JavaScript innerHtml() Kullanımı

innerHtml() kullanımı html sayfası içerisinde bulunan istediğimiz etikete etki eder. Veri gönderebiliriz veya veri değişimi yapabiliriz.
Örnek Kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <p id="demo"></p>
  <p id="demo2"></p>
  <p id="demo3"></p>
  <script>
   document.getElementById("demo").innerHTML = "deneme 1";
   debugger;
   document.getElementById("demo2").innerHTML = "deneme 2";
   debugger;
   document.getElementById("demo3").innerHTML = "deneme 3";
  </script>
 </body>
</html>

JavaScript debugger Kullanımı

debugger kullanımı, bizlere hatalı kodlarımızı bulmak veya kodlarımızı satır satır kontrol etme işlemi yapmak içindir. Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi…

Yukarıdaki örnekte (innerHtml örneği) görüldüğü gibi debugger geldiği yerde durakcaktır. Adım adım kodlarımızı kontrol etmemize olanak sağlyacaktır.

JavaScript debugger Kullanımı

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

Leave a Reply