JavaScript Veri Tipleri ve Değişken Tanımlama

Bu yazımızda javascript veri tipleri ve operatörleri anlatacağız.

Javascript de değişkenleri tanımlarken genelde herhangi bir veri tipi tanımlaması yapmaya gerek duymayız. Bunun sebebi javascript’te veri tipleri olmadığı için değil.

Javascript’te otomatik veri tipi tanımlaması yapıldığından dolayıdır. Javascript değişkenin atandığı verinin, veri türünü kendisi tanır.
Javascript’te veri tipleri üç ana grupta bulunmaktadır.

JavaScript Basit Veri Tipleri

1- String (dize), text (metin) içeriklerinin olduğu verilerdir. İçerisinde harfler, rakamlar veya semboller olabilir. Tek tırnak (‘) veya çift tırnak (“) içerisine yazılarak tanımlama yapılır. Örnek kod:

var mySiteName = "tasarimveyazilim.com"

2- Number (sayı), tam sayı veya ondalıklı sayı içerikli verilerdir. Ayrıca içerisinde 2’lik (Binary), 8’lik (Octal), 10’luk (Decimal) veya 16’lık (Hexadecimal) sayı değerleri de alabilir. Örnek kod:

var number1 = 34;
var number2 = 3,3;

3- Boolean (mantıksal), mantıksal içerikli verilerdir. İçerisine sadece farklı iki değer alabilir. Olumlu sonuçlarda true, olumsuz sonuçlarda false şeklinde değer alır.

JavaScript Bileşik Veri Tipleri

1- Array (dizi), liste şeklindeki verilere denir. Her dizi elemanı bir index değeri ile belirtilir. Dizinin başlangıç index sıfırdan (0) başlar. Örnek kod:

var meyveler = [elma, armut, karpuz];
var sayılar = [5, 13, 99];

2- Object (nesne), nesne tabanlı programlama dilinde kullanılan nesnesel veri türleridir. Örnek kod:

var telefon = {type:"Markası", model:"S40", color:"Mavi"};

JavaScript Özel Veri Tipleri

1- Undefined (tanımsız), değişken oluşturup içine herhangi bir atama yapmadığımız durumdaki verilerdir. Örnek kod:

var number1;

2- Null (boş), hiçbir bilgi içermeyen durumlardaki veriler.

JavaScript Değişken Tanımlama

Değişken, içerisinde her türden bilgiyi depolamak için kullandığımız alanlara verilen isimlerdir. Değişken tanımlarken var, let ve const terimleri ile tanımlarız.

var : Standart değişken tanımlamakta kullanılır.
let : Blok kapsamlı yerel değişken tanımlamak için kullanılır.
const : Sabit değişken tanımlamak için kullanılır. Daha sonra değiştirmeyeceğiz değişkenleri tanımlamak için kullanılır

Değişken tanımlama işlemi dikkat edilmesi gerekenler

1- Değişken isimleri tanımlarken türkçe karakter kullanılmamalı.
2- İlk karakter olarak harfler, _(alt tire) ve $ (dolar) işareti kullanılır.
3- Değişken isimleri her zaman anlamlı ifadeler seçilmeli. Daha sonra kodlarımıza baktığımızda daha anlaşılır olması açısından.
4- Değişken isimleri bir rakam ile başlayamaz ama rakamlar, ilk karakterden sonra değişken isimleri içeresinde kullanılabilir.
5- Büyük ve küçük harf duyarlıdır. Örneğin LastName ile lastName değişkeni farklı iki değişkendir.
6- Değişken isimleri javascript içerisinde kullanılan if, for, function gibi terimler kullanılmaz.
7- Aynı isimde ikinci kez değişken oluşturulamaz. Hata verir.

Örneğin var name=”tasarım”; sonrasında var name=”yazılım”; şeklinde değişkeni ikinci kez tanımlayamayız.

Javascript Değişken Atamalarında Tırnak İşareti Kullanımı

1- Tek tırnak ile başlayıp tek tırnak ile bitirme.
var name= ‘tasarım ve yazılım’;

2- Çift tırnak ile başlayıp çift tırnak ile bitirme.
var name= “tasarım ve yazılım”;

3- Çift tırnak ile başlayıp çift tırnak ile bitirdiğimiz tanımlama içerisinde tek tırnak kullanabiliriz.
var name= “tasarım ve yazılım’a dair herşey”;

3- Tift tırnak ile başlayıp tek tırnak ile bitirdiğimiz tanımlama içerisinde tek tırnak kullandığımızda hata verir. Bunu düzeltmek için \ karakteri kullanmalıyız. Örnek Kod:

var name1= 'tasarım ve yazılım'a dair herşey';// hatalı kullanım
var name2= 'tasarım ve yazılım\'a dair herşey';// Dogru kullanım

JavaScript’te Değişken Tanımlama işlemine örnekler verelim.

1- var a = 2;
var b = 3;
var c = 5;

2- var a = 2, b = 3, c = 5;

3- var a;
a=5;

4– a = b = c = 0;

5- let name=”tasarım”;
name = “yazılım”;

6- const name=”tasarım”;
name=”yazılım”// hata verir. çünkü const ile atanan değişkenler değiştirilemez.

7- Değişken tipi bulma örneği

var a=5;
var name= "tasarım";
console.log(typeof(a)); // typeof() değişkenin tipini döndürür.
console.log(typeof(name));

Başka bir yazımızda görüşmek üzere…

Leave a Reply