Javascript Metodlar ( Matematiksel İşlemler İçin )

Arkadaşlar bu yazımızda javascript metodlar ının matematiksel işlemlerinde kullanılanlardan bahsedeceğiz. Bu metodların bazıları çok kullanıldığı gibi bazılarını nadiren kullanabilirsiniz. Ama bu konuyla alakalı bütün metodlar yazımızda olması gerektiği için örnekleriyle hepsini anlatmaya çalıştık. Faydalı olmasını temenni ederim.

1 – Javascript Matematiksel İşlemler ceil() Metodu

ceil() Metodu, üzerinde çalıştığımız ondalıklı sayı değişkeninin içeriğindeki sayıyı yukarı yuvarlar.
Örnek :

var sayi1 = 3.14, sayi2 = 13.4567, sayi3 = "24.23";
document.write( Math.ceil(sayi1 ) + "<br/>");
document.write( Math.ceil(sayi2) + "<br/>");
document.write( Math.ceil(sayi3) + "<br/>");

2 – Javascript Metodlar floor() Metodu

floor() Metodu, üzerinde çalıştığımız ondalıklı değişkenin içeriğindeki sayıyı aşağı yuvarlar.
Örnek :

var sayi1 = 3.14, sayi2 = 13.4567, sayi3 = "24.23";
var deger1 = Math.floor(sayi1);
var deger2 = Math.floor(sayi2);
var deger3 = Math.floor(sayi3);
document.write( deger1 + "<br/>");
document.write( deger2 + "<br/>");
document.write( deger3 + "<br/>");

3 – Javascript Metodlar round() Metodu

round() Metodu, üzerinde çalıştığımız ondalıklı değişkenin içeriğindeki sayıyı aşağı veya yukarı yuvarlar. Ondalık kısma bakar 5 ve 5 den büyük olanları yukarı yuvarlar. 5 den küçük olanları aşağı yuvarlar.
Örnek :

var sayi1 = 3.14, sayi2 = 13.49, sayi3 = 3.6;
var deger1 = Math.round(sayi1);
var deger2 = Math.round(sayi2);
var deger3 = Math.round(sayi3);
document.write( deger1 + "<br/>");
document.write( deger2 + "<br/>");
document.write( deger3 + "<br/>");

4 – Javascript Metodlar trunc() Metodu

trunc() Metodu, üzerinde çalıştığımız ondalıklı değişkenin içeriğindeki sayının ondalık kısmını almadan tam sayı kısmını bize döndürür.
Örnek :

var sayi1 = 3.14, sayi2 = 13.493546, sayi3 = 3.6;
var deger1 = Math.trunc(sayi1);
var deger2 = Math.trunc(sayi2);
var deger3 = Math.trunc(sayi3);
document.write( deger1 + "<br/>");
document.write( deger2 + "<br/>");
document.write( deger3 + "<br/>");

5 – Javascript Metodlar random() Metodu

random() Metodu, 0 ile 1 arasında rastgele sayı üretmek için kullanılır. Rastgele sayı üretip tahmin oyunları ve benzeri oyunlar yapmak için kullanılır. Üretmek istediğimiz değer bazen 1 ile 10 arası olabilir. Bazen 100-1000 arasıda olabilir. Bu durumlarda da random ile ürettiğimiz sayılar üzerinde işlemler yaparak istenen elde ediliyor.
Örnek :

var sayi1 = Math.random();// 0-1 arası
var sayi2 = Math.floor(Math.random()*10);// 1-10 arası
var sayi3 = Math.floor(Math.random()*100);// 1-100 arası
document.write( sayi1 + "<br/>");
document.write( sayi2 + "<br/>");
document.write( sayi3 + "<br/>");

6 – Javascript Metodlar sign() Metodu

sign() Metodu, üzerinde çalıştığımız değişkenin işaretini yani pozitif mi negatif mi onu bize döndürür. Sayı pozitif ise 1, negatif ise -1, sayı sıfır ise 0 ve sayı değilse NaN değerini döndürür.
Örnek :

var sayi1 = 33;
var sayi2 = -24;
var sayi3 = 0;
var sayi4 = "tasarım"
document.write( Math.sign(sayi1) + "<br/>");
document.write( Math.sign(sayi2) + "<br/>");
document.write( Math.sign(sayi3) + "<br/>");
document.write( Math.sign(sayi4) + "<br/>");

7 – Javascript Matematiksel İşlemler min() Metodu

min() Metodu, kendisine verilen değerlerin en küçüğünü bulup bize döndürür.
Örnek :

var sayi1 = 33, sayi2 = 45;
var sayi3 = 7, sayi4 = 87;
var sonuc = Math.min(sayi1,sayi2,sayi3,sayi4);
document.write(sonuc);

8 – Javascript Matematiksel İşlemler max() Metodu

max() Metodu, kendisine verilen değerlerin en büyüğünü bulup bize döndürür.
Örnek :

var sayi1 = 33, sayi2 = 45;
var sayi3 = 7, sayi4 = 87;
var sonuc = Math.max(sayi1,sayi2,sayi3,sayi4);
document.write(sonuc);

9 – Javascript Matematiksel İşlemler abs() Metodu

abs() Metodu, kendisine parametre olarak verilen değişkeninin mutlak değerini alır.
Örnek :

var sayi1 = 10, sayi2 = -4;
document.write( Math.abs( sayi1 ) + "<br/>" );
document.write( Math.abs( sayi2 ));

10 – Javascript Matematiksel İşlemler pow() Metodu

pow() Metodu, kendisine parametre olarak verilen iki sayının üssünü alır ve sonucu bize döndürür.
Örnek :

var sayi1 = 10, sayi2 = 4;
var sonuc = Math.pow(sayi1, sayi2);
document.write(sonuc);

11 – Javascript Matematiksel İşlemler sqrt() Metodu

sqrt() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının karekökünü alır.
Örnek :

var sayi1 = 16, sayi2 = 225;
document.write( Math.sqrt( sayi1 ) + "<br/>" );
document.write( Math.sqrt( sayi2 ));

12 – Javascript Matematiksel İşlemler cbrt() Metodu

cbrt() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının küpkökünü alır.
Örnek :

var sayi1 = 125, sayi2 = 729;
document.write( Math.cbrt( sayi1 ) + "<br/>" );
document.write( Math.cbrt( sayi2 ));

13 – Javascript Matematiksel İşlemler exp() Metodu

exp() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının euler sayı üssünü bulur ve bize sonucunu döndürür.
Örnek :

var sayi = 5;
document.write( Math.exp( sayi ));

14 – Javascript Matematiksel İşlemler expm1() Metodu

expm1() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının euler sayı üssünü bulur, bulduğu değeri bir azaltır ve bize sonucunu döndürür.
Örnek :

var sayi = 5;
document.write( Math.expm1( sayi ));

15 – Javascript Matematiksel İşlemler MAX_VALUE() Metodu

MAX_VALUE() Metodu, javascript içinde kullanılabilecek en büyük sayıyı bize döndürür. Kullanım şekli aşağıda bulunan örnekteki gibidir.

var maxSayi = Number.MAX_VALUE;
document.write(maxSayi);

16 – Javascript Matematiksel İşlemler MİN_VALUE() Metodu

MİN_VALUE() Metodu, javascript içinde kullanılabilecek en küçük sayıyı bize döndürür. Bu sayı negatiftir. Kullanım şekli aşağıda bulunan örnekteki gibidir.

var minSayi = Number.MIN_VALUE;
document.write(minSayi);

17 – Javascript Matematiksel İşlemler POSITIVE_INFINITY() Metodu

POSITIVE_INFINITY() Metodu, atanabilecek en büyük sayı değerinden büyük sayılarda sonsuzluk(infinity) değerini döndürür.
Örnek :

var maxSayi = Number.MAX_VALUE;
var sonsuzPozSayi = maxSayi *2;
document.write(sonsuzSayi);

18 – Javascript Matematiksel İşlemler NEGATIVE_INFINITY() Metodu

NEGATIVE_INFINITY() Metodu, atanabilecek en küçük sayı değerinden büyük sayılarda sonsuzluk(infinity) değerini döndürür.
Örnek :

var sonsuzNegSayi = (-Number.MAX_VALUE)*2;
document.write(sonsuzNegSayi);

19 – Javascript Matematiksel İşlemler E() Metodu

E() Metodu, euler sayısını bize döndürmek için kullanılır. Bazı matematiksel işlemlerde kullanılmak istendiğinde aşağıdaki gibi bir değişkene atanıp kullanılabilir.
Örnek :

var sayi = Math.E;
document.write(sayi);

20 – Javascript Matematiksel İşlemler PI() Metodu

PI() Metodu, pi sayısının değerini döndürür.
Örnek :

var sayi = Math.PI;
document.write(sayi);

21 – Javascript Matematiksel İşlemler SQRT1_2() Metodu

SQRT1_2() Metodu, 1/2 rasyonel sayısının karekökünü verir.
Örnek :

var sayi = Math.SQRT1_2;
document.write(sayi);

22 – Javascript Matematiksel İşlemler SQRT2() Metodu

SQRT2() Metodu, 2 sayısının karekökünü verir.
Örnek :

var sayi = Math.SQRT2;
document.write(sayi);

23 – Javascript Matematiksel İşlemler isNaN() Metodu

isNaN() Metodu, kendisine parametre olarak verilen değişkeni NaN (sayı değil) olup olmadığını kontrol eder ve sonuçu sayı değilse true, eğer sayı ise false döndürür.
Eğer Number.isNaN(değişken) şeklinde kullanırsak NaN ise true döndürür digerlerini false. isNaN(değişken) şeklinde kullanırsak sayı haricindeki değişkenler true döndürür.
Örnek :

var deger1 = 5;
var deger2 = "tasarım"
var sonuc1 = Number.isNaN(deger1);
var sonuc2 = isNaN(deger1);
var sonuc3 = Number.isNaN(deger2);
var sonuc4 = isNaN(deger2);

24 – Javascript Matematiksel İşlemler isFinite() Metodu

isFinite() Metodu, kendisine parametre olarak verilen değişkenin içeriğini en büyük sayı ile en küçük sayı arasında ise true degilse false döndürür. Örnek :

var sayi1 = 1234567899;
var sayi2 = (Number.MAX_VALUE) * 3;
var sonuc1 = Number.isFinite(sayi1);
var sonuc2 = Number.isFinite(sayi2);
document.write(sonuc1 + "<br/>" +sonuc2)

25 – Javascript Matematiksel İşlemler isInteger() Metodu

isInteger() Metodu, kendisine parametre olarak verilen değişken değeri tam sayı ise true değilse false döndürür.
Örnek :

var sayi1 = 1234567899;
var sayi2 = 1.3445;
var sonuc1 = Number.isInteger(sayi1);
var sonuc2 = Number.isInteger(sayi2);
document.write(sonuc1 + "<br/>" +sonuc2)

26 – Javascript Matematiksel İşlemler toFixed() Metodu

toFixed() Metodu, kendisine parametre olarak verilen değer dogrultusunda üzerinde çalışılan ondalıklı sayı değişkenin virgulden sonrasında kaç basamağının yazdırılacağını belirlemek için kullanılır. Ondalıklı sayının virgulden sonra iki karakterini alırsak, 3.karakter 5 den büyükse 2.karakteri yukarı yuvarlar değilse yuvarlamaz.
Örnek :

var sayi = 1.3445;
document.write(sayi.toFixed(2))

27 – Javascript Matematiksel İşlemler toPrecision() Metodu

toPrecision() Metodu, kendisine verilen parametreye uygun olarak üzerinde çalışılan değişkenin kaç hanesinin alınacağını belirler. Noktayı hesaba katmaz.
Örnek :

var sayi1 = 123.4567;
var sayi2 = 33;
document.write( sayi1.toPrecision(4) + "<br/>" );
document.write( sayi2.toPrecision(4) );

28 – Javascript Matematiksel İşlemler toExponential() Metodu

toExponential() Metodu, kendisine verilen parametreye uygun olarak üzerinde çalışılan değişkenin ondalık kısmında kaç hane olacağını belirler, kalanı üssel ifade yapar ve sonuc olarak yeni içerik şeklinde bize döndürür
Örnek :

var sayi = 3.4567;
document.write( sayi.toExponential(2) );

29 – Javascript Matematiksel İşlemler parseInt() Metodu

parseInt() Metodu, üzerinde çalışılan değişkeni tam sayıya dönüştürür ve bize döndürür. İşlem esnasında karakterler içerisinde rakam, artı (+) veya eksi(-) karakterleri dışında bir karakter gördüğünde işlemi bitirir.
Örnek :

var sayi1 = 33,  sayi2 = 13.4567;
var sayi3 = "24", sayi4 = " x degeri 13 ";
document.write( parseInt(sayi1) + "<br/>");
document.write( parseInt(sayi2) + "<br/>");
document.write( parseInt(sayi3) + "<br/>");
document.write( parseInt(sayi4) + "<br/>");

30 – Javascript Matematiksel İşlemler parseFloat() Metodu

parseFloat() Metodu, üzerinde çalışılan değişkeni ondalıkloı sayıya dönüştürür ve bize döndürür. İşlem esnasında karakterler içerisinde rakam, artı (+) veya eksi(-) karakterleri dışında bir karakter gördüğünde işlemi bitirir.
Örnek :

var sayi1 = 33,   sayi2 = 13.4567;
var sayi3 = "24,23", sayi4 = " x degeri 13 ";
document.write( "veri tipi : " + typeof parseFloat(sayi1) + " " + parseFloat(sayi1) + "<br/>");
document.write( "veri tipi : " + typeof parseFloat(sayi2) + " " + parseFloat(sayi2) + "<br/>");
document.write( "veri tipi : " + typeof parseFloat(sayi3) + " " + parseFloat(sayi3) + "<br/>");
document.write( "veri tipi : " + typeof parseFloat(sayi4) + " " + parseFloat(sayi4) + "<br/>");

31 – Javascript Matematiksel İşlemler Number() Metodu

Number() Metodu, değişken içeriğini mutlak olarak number veri tipine dönüştürür.
Örnek :

var sayi1 = "33", sayi2 = 13.4567, sayi3 = "24.23";
var sayi4 = " x degeri 13 ", sayi5 = true, sayi6 = new Date();
document.write( "veri tipi : " + typeof Number(sayi1) + " " + Number(sayi1) + "<br/>");
document.write( "veri tipi : " + typeof Number(sayi2) + " " + Number(sayi2) + "<br/>");
document.write( "veri tipi : " + typeof Number(sayi3) + " " + Number(sayi3) + "<br/>");
document.write( "veri tipi : " + typeof Number(sayi4) + " " + Number(sayi4) + "<br/>");
document.write( "veri tipi : " + typeof Number(sayi5) + " " + Number(sayi5) + "<br/>");
document.write( "veri tipi : " + typeof Number(sayi6) + " " + Number(sayi6) + "<br/>");


32 – Javascript Matematiksel İşlemler valueOf() Metodu

valueOf() Metodu, üzerinde işlem yaptığımız değişkenin tam anlamıyla aktarımını yapar. Hem içeriği hemde tipini aktarımını yapar. Daha sonra ilk değişkenin içeriğini değiştirdiğimizde aktarma yaptığımız diger değişkende değişmiş olur.
Örnek :

var sayi1 = 33, sayi2 = 13.4567, sayi3 = "24.23";
var deger1 = sayi1.valueOf();
var deger2 = sayi2.valueOf();
var deger3 = sayi3.valueOf();
document.write( "veri tipi : " + typeof deger1 + " " + deger1 + "<br/>");
document.write( "veri tipi : " + typeof deger2 + " " + deger2 + "<br/>");
document.write( "veri tipi : " + typeof deger3 + " " + deger3 + "<br/>");

33 – Javascript Matematiksel İşlemler log() Metodu

log() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının dogal logaritma değerini bize döndürür. Negatif sayılarda NaN döndürür.
Örnek :

var sayi = 5;
document.write( Math.log( sayi ));

34 – Javascript Matematiksel İşlemler LN2 () Metodu

LN2() Metodu, 2 sayısının logaritma sonucunu bize döndürür.
Örnek :

var sayi = Math.LN2;
document.write(sayi);

35 – Javascript Matematiksel İşlemler LN10 () Metodu

LN10() Metodu, 10 sayısının logaritma sonucunu bize döndürür.
Örnek:

var sayi = Math.LN10;
document.write(sayi);

36 – Javascript Matematiksel İşlemler LOG2E() Metodu

LOG2E() Metodu, euler sayısının 2 tabanına göre logaritma sonucunu verir.
Örnek:

var sayi = Math.LOG2E;
document.write(sayi);

37 – Javascript Matematiksel İşlemler LOG10E() Metodu

LOG10E() Metodu, euler sayısının 10 tabanına göre logaritma sonucunu verir. Örnek:

var sayi = Math.LOG10E;
document.write(sayi);

38 – Javascript Matematiksel İşlemler sin() Metodu

sin() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının sinüsünü hesaplar. Örnek:

var sayi = 30;
document.write( Math.sin( sayi ));

39 – Javascript Matematiksel İşlemler sinh() Metodu

sinh() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının hiperbolik sinüsünü hesaplar. Örnek:

var sayi = 30;
document.write( Math.sinh( sayi ));

40 – Javascript Matematiksel İşlemler asin() Metodu

asin() Metodu, kendisine parametre olarak verilen -1 ile 1 arasındaki sayının ark sinüsünü radyan cinsinden hesaplar. Örnek:

var sayi = 0.3;
document.write( Math.asin( sayi ));

41 – Javascript Matematiksel İşlemler asinh() Metodu

asinh() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının hiperbolik ark sinüsünü radyan cinsinden hesaplar. Örnek :

var sayi = 5;
document.write( Math.asinh( sayi ));

42 – Javascript Matematiksel İşlemler cos() Metodu

cos() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının kosünüsünü hesaplar. Örnek :

var sayi = 30;
document.write( Math.cos( sayi ));

43 – Javascript Matematiksel İşlemler cosh() Metodu

cosh() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının hiperbolik kosünüsünü hesaplar. Örnek :

var sayi = 3;
document.write( Math.cosh( sayi ));

44 – Javascript Matematiksel İşlemler acos() Metodu

acos() Metodu, kendisine parametre olarak verilen -1 ile 1 arasındaki sayının ark kosünüsünü radyan cinsinden hesaplar. Örnek :

var sayi = 0.5;
document.write( Math.acos( sayi ));

45 – Javascript Matematiksel İşlemler acosh() Metodu

acosh() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının hiperbolik ark kosünüsünü radyan cinsinden hesaplar. Örnek :

var sayi = 3;
document.write( Math.acosh( sayi ));

46 – Javascript Matematiksel İşlemler tan() Metodu

tan() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının tanjantını hesaplar. Örnek :

var sayi = 1;
document.write( Math.tan( sayi ));

47 – Javascript Matematiksel İşlemler tanh() Metodu

tanh() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının hiperbolik tanjantını hesaplar. Örnek :

var sayi = 1;
document.write( Math.tanh( sayi ));

48 – Javascript Matematiksel İşlemler atan() Metodu

atan() Metodu, kendisine parametre olarak verilen sayının ark tanjantını radyan cinsinden hesaplar. Örnek :

var sayi = 30;
document.write( Math.atan( sayi ));

49 – Javascript Matematiksel İşlemler atanh() Metodu

atanh() Metodu, kendisine parametre olarak verilen -1 ile 1 arasındaki sayının hiperbolik ark tanjantını radyan cinsinden hesaplar. Örnek :

var sayi = 0.4;
document.write( Math.atanh( sayi ));

50 – Javascript Matematiksel İşlemler atan2() Metodu

atan2() Metodu, kendisine verilen sayıların ark tanjantını radyan cinsinden hesaplar. Örnek :

var sayi1 = 10, sayi2 = 30;
document.write( Math.atan2( sayi1, sayi2 ));

Not : Eğer sayısal bir sonuç almayı beklediğinizde size sonuç olarak NaN ifadesi geliyorsa sizin sonucunuz sayısal bir veri değildir.

Diğer İşlemler için kullanılan metotlar ile ilgili yazılarımıza da bakabilirsiniz.

1- Dizilerde Kullanılan Metodlar

2- Tarih İşlemlerde Kullanılan Metodlar

3- Değişkenlerde Kullanılan Metodlar

4- Düzenli İfadelerde Kullanılan Metodlar

Yazımızın sizlere faydalı temenni eder ve başka bir yazımızda buluşmak üzere…

Leave a Reply