JavaScript Koşul İfadeleri ( if, if-else, switch-case )

Javascript koşul ifadeleri bazı kodlarımızı bir koşula bağlı olarak çalıştırmak için kullanılır. Bu koşullar if, if-else ve swicth-case ifadeleridir. Bunları tek tek anlatalım.

JavaScript if Kullanımı

if teriminin türkçesi eğer demektir. Javascript koşul ifadeleri içinde en çok kullanılan koşul diyebiliriz. Bundan dolayı mantığını çok iyi anlamalıyız. Çalışma mantığı aşağıdaki gibidir.

if(condition/koşul){
  code / komutlarımız...
}

if komutunun parantezleri içindeki condition yani koşullarımız doğru(true) ise {} parantezler içindeki if bloğu dediğimiz code yani komutlarımız çalıştırılır. Eğer doğru değilse if bloğu içine girilmeden if bloğu altındaki kodlara geçilir.
Örnek kod:

var not = 55;
var gecmeNotu = 45;
if (not>gecmeNotu) {
  document.write("Geçtiniz...");
}

JavaScript if-else Kullanımı

if komutunun koşul veya koşulları yanlış (false) ise else {} parantezleri yani else bloğu içindeki kodlar çalıştırılır. else için yeniden bir koşul yoktur. Mantığı aşağıdaki gibidir…

if(condition/koşul){
    code / komutlarımız...
}else{
	code / komutlarımız...
}

Örnek Kod:

var not = 40;
var gecmeNotu = 45;
if (not>gecmeNotu) {// false oldugu için burası çalışmaz
  document.write("Geçtiniz...");
}else{// buradaki kodlar çalışır...
  document.write("Malesef kaldınız...");
}

JavaScript if- else if Kullanımı

Koşullarımız fazla olduğunda sadece bir tane if-else bloğu problemimizi çözmemize yetmeyebiliyor.. Bu durumda çoklu if-else if.. else yapısı kullanıyoruz.. Örneklerle anlatalım. Bir not yapısı problemini çoklu yapıyla yapalım…

Örneğimizde 0-45 arası kaldınız, 45-55 arası geçerli, 55-70 arası orta, 70-85 arası iyi ve 85-100 arası mükemmel sonucunu bize döndürsün. 0-100 arasında bir değer girmeli… Örneğimizin kodları:

var not = 40;
 
if (0<not && not<45) {
  document.write("kaldınız...");
}else if (45<not && not<55) {
  document.write("Notunuz geçerli...");
}else if (55<not && not<70) {
  document.write("Notunuz orta...");
}else if (70<not && not<85) {
   document.write("Notunuz iyi...");
}else if (85<not && not<100) {
   document.write("Notunuz mükemmel...");
}

Bazen else if bloglarını içiçe kullanmamız gerekebilir. Yukarıdaki örneğimizi genişleterek bir örnek daha yapalım. Yukarıdaki örneğimizde not değerini sıfırdan küçük veya 100 den büyük girmesini kontrol edelim…

var not = 40;

if (not<0 && 100<not) {

   if (0<not && not<45) {
     document.write("kaldınız...");
   }else if (45<not && not<55) {
     document.write("Notunuz geçerli...");
   }else if (55<not && not<70) {
     document.write("Notunuz orta...");
   }else if (70<not && not<85) {
     document.write("Notunuz iyi...");
   }else if (85<not && not<100) {
     document.write("Notunuz mükemmel...");
   }
} else{
  document.write("Yanlış bir not girdiniz. not değeri 0-100 arasında olmalı");
}

JavaScript switch-case Kullanımı

switch-case yapısı javascript te çok kullanılan bir koşul yapısıdır. Kullanım yapısı aşağıdaki gibidir.

switch (key) {
 case1 value:
  code...
  break;

 case2 value:
  code...
  break;
...
 default:
  code...
  break;
}

Yukarıda görüldüğü gibi switch teki key değerine yazdığımız değeri case(durum) de kontrol eder uygun case deki kodları çalıştırır ve break ifadesini gördükten sonra switch-case kod bloğundan çıkar ve devamında hangi kodlar varsa onları çalıştırır. Eğer hiçbir case(durum) e uygun olmazsa default kısmındaki bulunan kodları çalıştırır.

Bir tane örnek yapalım. Haftanın günlerini girdiğimizde hafta içindeki günleri girdiğimizde hafta içi olduğu ve hafta sonu girdiğimizde hafta sonu diye sonuç dönsün…
Örneğimizin kodları:

var gun = "salı"
    
switch (gun) {
  case "pazartesi":
  document.write("hafta içi..");
  break;

  case "salı":
  document.write("hafta içi..");
  break;

  case "carsamba":
  document.write("hafta içi..");
  break;

  case "persembe":
  document.write("hafta içi..");
  break;

  case "cuma":
  document.write("hafta içi..");
  break;

  case "cumartesi":
  document.write("hafta içi..");
  break;

  case "pazar":
  document.write("hafta içi..");
  break;

  default:
  document.write("girdiğiniz değer haftanın günleri değildir.");
  break;
}

JavaScript ternary ( ?: ) Koşul Operatörü Kullanımı

Bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu kontrol edip duruma göre istediğimiz kodları çalıştırabildiğimiz basit bir yapıdır. Kullanım yapısı aşağıdaki gibidir.

(koşul) ? komutlar1 : komutlar2

Yukarıdaki görüldüğü gibi bir yapıya sahiptir. Koşul dogru(true) ise komutlar1 çalıştırılır. Koşul yanlış(false) ise komutlar2 çalıştırılır. Bir örnek yapalım:

var sayi1=5, sayi2=10;
(sayi1<sayi2)? document.write(" sayı 2 büyük") :document.write("sayı 1 büyük");

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

Leave a Reply