Javascript Düzenli İfadeler Nedir? İlgili Metodlar

Arkadaşlar bu yazımızda javascript düzenli ifadeler nasıl kullanılır örnekleriyle anlatacağız. Javascript düzenli ifadeler in kullanım yapısı olarak iki yöntem vardır. Aşağıdaki görüldüğü bir yapıda kullanılır.

 1. Yöntem : Değişken = new RegExp(“Desen”);
  Değişken = new RegExp(“Desen”,”Ayarlar”);
 2. Yöntem : Değişken = /Desen/;
  Değişken = /Desen/Ayarlar;

Javascript Düzenli İfadeler g Kullanımı

g kullanımı nın amacı düzenli ifadeyi değişken içeriğinin tümünde bakılmasını sağlar. Yani değişkenin içerisinde aradığımız değer kaç tane varsa tüm değişken içerisinde bulup bize döndürülmesi ayarıdır.
Örnek:

var text = "tasarım ve yazılıma dair herşey! yazılım alanında ve tasarım alanında"
var ifade = new RegExp("yazılım", "g");
document.write( text.match(ifade));

Javascript Düzenli İfadeler i Kullanımı

i kullanımı nın amacı düzenli ifadeyi değişken içerisinde ararken büyük ve küçük harf farketmeksizin arar ve bize döndürülmesi ayarıdır.
Örnek:

var text = "TASARIM ve YAZıLıM A dair herşey! Yazılım alanında ve tasarım alanında"
var ifade = new RegExp("yazılım", "ig");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>");

Javascript Düzenli İfadeler m Kullanımı

m kullanımı nın amacı düzenli ifadeyi değişken içerisinde ararken değişken içeriğinde birden fazla satır varsa hepsinin aramnasını sağlayan ayardır.
Örnek:

var text = "TASARIM ve YAZılım A dair herşey!\n\n Yazılım alanında ve tasarım alanında"
var ifade = new RegExp("yazılım", "igm");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>");

Javascript Düzenli İfadeler de Metodlar

Javascript Düzenli İfadeler match() Metodu Kullanımı

match() Metodu, kendisine parametre olarak verilen düzenli ifadenin isteklerini kontrol eder ve istenen değerlerde eşleşen sonucu bize dizi olarak döndürür.
Örneğin:

var text = "tasarım ve yazılıma dair herşey."
var ifade1 = new RegExp("yazılım");
var ifade2 = /dair/;
document.write( text.match(ifade1) + "<br/>");
document.write( text.match(ifade2));

Düzenli İfadelerde global metodu Kullanımı

global metodu, düzenli ifade içerisinde g ayarı kullanılmışsa true yoksa false döndürür.
Örnek:

var text = "tasarım ve yazılıma dair herşey! yazılım alanında ve tasarım alanında"
var ifade = new RegExp("yazılım", "g");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>");
var degerKontrol = ifade.global;
document.write(degerKontrol);

Düzenli İfadelerde ignoreCase Metodu Kullanımı

ignoreCase metodu, düzenli ifade içerisinde i ayarı kullanılmışsa true yoksa false döndürür.
Örnek:

var text = "TASARIM ve YAZıLıM A dair herşey! Yazılım alanında ve tasarım alanında"
var ifade = new RegExp("yazılım", "ig");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>");
var degerKontrol = ifade.ignoreCase;
document.write(degerKontrol);

Düzenli İfadelerde multiline Metodu Kullanımı

multiline metodu, düzenli ifade içerisinde m ayarı kullanılmışsa true yoksa false döndürür.
Örnek:

var text = "TASARIM ve YAZılım A dair herşey!\n\n Yazılım alanında ve tasarım alanında"
var ifade = new RegExp("yazılım", "igm");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>");
var degerKontrol = ifade.multiline;
document.write(degerKontrol);

Düzenli İfadelerde test() metodu Kullanımı

test() metodu, kendisine verilen düzenli ifadenin değişken içinde varsa true yoksa false değerini döndürür.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp("yazılım", "igm");
document.write( ifade.test(text) );

Düzenli İfadelerde input metodu Kullanımı

input metodu, metodu, kendisine parametre olarak verilen düzenli ifadenin değişken içinde arar ve bulursa değişkenin tamamını döndürür.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp("yazılım", "igm");
ifade.test(text);
document.write( RegExp.input );

Düzenli İfadelerde source metodu Kullanımı

source metodu, düzenli ifade içerisindeki bulunan değeri döndürür.
Örnek:

var ifade = new RegExp("yazılım", "igm");
document.write( ifade.source );

Düzenli İfadelerde search() metodu Kullanımı

search() metodu, kendisine parametre olarak verilen düzenli ifade değişken içerisinde ararvve ilk eşleşen değerin index değerini döndürür.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp("yazılım", "igm");
document.write( text.search(ifade) );

Düzenli İfadelerde lastIndex Metodu Kullanımı

lastIndex Metodu, kendisine parametre olarak verilen düzenli ifade değişken içerisinde arar ve ilk eşleşen değerden bir sonraki index değerini döndürür.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp("yazılım", "igm");
ifade.test(text);
document.write( ifade.lastIndex );

Düzenli İfadelerde lastMatch Metodu Kullanımı

lastMatch Metodu, kendisine parametre olarak verilen düzenli ifade değişken içerisinde arar ve son eşleşen değeri döndürür.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey! yazılım dünyası"
var ifade = new RegExp("yazılım", "igm");
ifade.test(text);
document.write( RegExp.lastMatch );

Düzenli İfadelerde leftContext Metodu Kullanımı

leftContext Metodu, kendisine parametre olarak verilen düzenli ifade değişken içerisinde arar ve eşleşen değerin solunu döndürür.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey! yazılım dünyası"
var ifade = new RegExp("yazılım", "igm");
ifade.test(text);
document.write( RegExp.leftContext );

Düzenli İfadelerde rightContext Metodu Kullanımı

rightContext Metodu, kendisine parametre olarak verilen düzenli ifade değişken içerisinde arar ve eşleşen değerin sağını döndürür.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey! yazılım dünyası"
var ifade = new RegExp("yazılım", "igm");
ifade.test(text);
document.write( RegExp.rightContext );

Düzenli İfadelerde replace() Metodu Kullanımı

replace() Metodu, kendisine parametre olarak verilen düzenli ifade değişken içerisinde arar ve eşleşen değeri istediğimiz deger ile değişimini sağlayarak bize döndürür.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey! yazılım dünyası"
var ifade = new RegExp("yazılım", "igm");
document.write( text.replace(ifade, "tasarım") );

Düzenli İfadelerde split() Metodu Kullanımı

split() Metodu, kendisine parametre olarak verilen düzenli ifade değişken içerisinde arar ve eşleşme sağlandıktan sonra değişken içeriğini bölümleyerek dizi haline döndürüp bize döndürür.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp(" ");
document.write( text.split(ifade) );

Düzenli İfadelerde toString() Metodu Kullanımı

toString() Metodu, düzenli ifadenin içeriğini bize string olarak döndürür.
Örnek:

var ifade = new RegExp("yazılım", "gmi");
document.write( ifade.toString() );

Düzenli İfadelerde compile() Metodu Kullanımı

compile() Metodu, önceden oluşturduğumuz ifadenin içeriğini değiştirmek için kullanılır..
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp("tasarım", "gmi");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>" );
ifade.compile("yazılım","gmi");
document.write(text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde ^ Kullanımı

Değişken içerisinde düzenli ifadeyi ilk karakter de bulursa true yoksa false döndürür.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp("^tasarım", "gmi");
document.write( ifade.test(text));

Düzenli İfadelerde $ Kullanımı

Değişken içerisinde düzenli ifadeyi son karakter de bulursa true yoksa false döndürür.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp("herşey!$", "gmi");
document.write( ifade.test(text));

Düzenli İfadelerde \b Kullanımı

Değişken içerisinde düzenli ifadeyi başında ve sonunda bitişik karakter olandan aranmasını yapmak için kullanılır. Düzenli ifadenin başında kullanırsak, başında bitişik karakter olmadan varsa, sonunda kullanırsak bitişik karakter olmadan varsa bulmak için kullanılır.
Örnek 1:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp("\\byazılım", "gmi");
document.write( text.search(ifade) + "<br/>");

Yukarıdaki gibi başta kullandığımızda bulur ve sonucu döndürür.
Örnek 2:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp("yazılım\\b", "gmi");
document.write( text.search(ifade) + "<br/>");

Ama bu örnekte ifade nin sonunda bitişik karakter olduğu için bulamaz ve -1 sonucu döndürür. Çünkü değişken içerisinde “yazılım” değil de “yazılıma” bulunmaktadır.

Düzenli İfadelerde \B Kullanımı

Değişken içerisindeki kelimelerin içinde düzenli ifademiz aratmak için kullanılır. Yani düzenli ifadenin başında ve sonunda bitişik karakterler olduğu durumlar için kullanılır.
Örnek 1:

var text = "Tasarım veyazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp("\\Byazılım", "gmi");
document.write( text.search(ifade) + "<br/>");

Örnek 2:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey!"
var ifade = new RegExp("\\Byazılım", "gmi");
document.write( text.search(ifade) + "<br/>");

Örnek 1 de düzenli ifade değişken içerisinde başında ve sonunda karakterlere bitişik olduğu için index i döndürdü. Örnek 2 olmadığı için -1 döndü.

Düzenli İfadelerde ?= Kullanımı

Düzenli ifadeyi değişken içerisinde ararken devamında hangi karakter olduğunu belirterek aratmak için kullanılır.
Örnek 1:

var text = "Tvar text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey! yazılım süreklilik ister..."
var ifade = new RegExp("yazılım(?=a dair)", "gmi");
document.write( text.search(ifade) + "<br/>");

Örnek 2:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey! yazılım süreklilik ister..."
var ifade = new RegExp("yazılım(?= süre)", "gmi");
document.write( text.search(ifade) + "<br/>");

Düzenli İfadelerde ?! Kullanımı

Düzenli ifadeyi değişken içerisinde ararken devamında hangi karakter olmaması gerektiğini belirterek aratmak için kullanılır.
Örnek:

var text = "Tasarım ve yazılıma dair herşey! yazılım süreklilik ister..."
var ifade = new RegExp("yazılım(?! süre)", "gmi");
document.write( text.search(ifade) + "<br/>");

Örnekte de görüldüğü gibi index i 11 olan ı getirdi.

Düzenli İfadelerde {} Kullanımı

Düzenli ifade karakterinin değişken içerisinde tekrarlı olan var mı olduğunu kontrol etmek için kullanılır. Farklı kullanım şekilleri vardır. {}, {x,} ve {x,y} şeklinde kullanım yöntemleri vardır. Örneklerle anlatalım.

Örnek 1: Düzenli ifade iki kez tekrar edileni bulan ve bize döndüren.

var text = "Tasarım ve yazılımaaaa dair herşey! yazılım süreklilik ister..."
var ifade = new RegExp("a{2}", "gmi");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>");

Örnek 2 : Düzenli ifade iki kez ve daha fazla tekrar edileni bulan ve bize döndüren.

var text = "Tasarım ve yazılımaaaa dair herşey! yazılım süreklilik ister..."
var ifade = new RegExp("a{2,}", "gmi");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>");

Örnek 3 : Düzenli ifade enaz iki kez ve en çok 6 kez tekrar edileni bulan ve bize döndüren.

var text = "Tasarım ve yazılımaaaaaa dair herşey! yazılım süreklilik ister..."
var ifade = new RegExp("a{2,6}", "gmi");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>");

Yukarıdaki örnek eğer 6 kez tekrar değil de 5 kez olsaydı bu kez bize 5 kez tekrarlı şekilde olan ifadeyi bize getirir. En az olan sağlandıktan sonra, en çok olan sağlanmazsa bile en az olan değere kadar var olan tekrarlı ifadeyi döndürür.

Düzenli İfadelerde + Kullanımı

Düzenli ifade içerisindeki bir karakterin bir veya daha fazla tekrarlı olanları değişken içerisinde bulmak için kullanılır.
Örnek:

var text = "html cs css csss js php asp"
var ifade = new RegExp("cs+", "gmi");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>");

Düzenli İfadelerde ? Kullanımı

Düzenli ifade içerisinde ? işaretisinin bir önceki karakter 1 veya 0 defa olan değişken içerisindeki karakterleri bulmak için kullanılır.
Örnek:

var text = "html cs css csss ..."
var ifade = new RegExp("cs?", "gmi");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>");

Düzenli İfadelerde * Kullanımı

Düzenli ifade içerisinde * işaretisinin bir önceki karakter 0 defa veya daha fazla olan değişken içerisindeki karakterleri bulmak için kullanılır.
Örnek:

var text = "html cs css csss ..."
var ifade = new RegExp("cs*", "gmi");
document.write( text.match(ifade) + "<br/>");

Düzenli İfadelerde () Kullanımı

Düzenli ifadelerde grup tanımlamak için kullanılır. Birden fazla düzenli ifade yi değişken içerisinde arama yapabiliriz.
Örnek:

var text = "html css js php asp vue react angular"
var ifade = new RegExp("(html|css)", "gmi");
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde \ Kullanımı

Düzenli ifade içinde kendinden sonra gelecek karakterin özel karakter olduğunu belirtir. Özel karakterleri tek tek burada değilde ilerleyen kısımlarda değineceğiz. Burada \ karakteri düzenli ifadelerde nasıl kullanacağını anlatacağız…
Örnek:

var text = "tasarım ve yazılıma dair herşey!";
var ifade = /\S/gmi;
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde (?:x) Kullanımı

Düzenli ifadelerde alt grup oluşturmak için kullanılır. Bellekte yer kaplamadan çalışır.
Örnek:

var text = "tasarım ve yazılıma dair herşey!";
var ifade = /(?:dair)/gmi;
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde [xyz] Yapısının Kullanımı

Düzenli ifade içindeki karakterleri değişken içerisindeki ilk karakterden başlayarak son karaktere kadar bakılması ve eşleşen değerleri bulmak için kullanılır. Yani değişken içerisindeki ilk karaktere bakar düzenli ifade içerisindeki karakterlerle eşleşen var mı, sonra değişkenin ikinci karakteri için aynı şekilde bakar. Tüm değişken karakterlerine bu şekilde bakarak işlemin tamamlanması için kullanılır.
Örnek :

var text = "tasarım ve yazılıma dair herşey!";
var ifade = /[dair]/gmi;
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde [a-z], [A-Z] ve [0-9] Kullanımı

Düzenli ifade içerisindeki karakter sıralaması değişken içerisinde eşleşme aranmasını sağlamak için kullanılır.
Örnek 1: [a-z] kullanımına örnek yapalım:

var text = "2019 dan beri tasarım ve yazılıma dair herşey!";
var ifade = /[a-z]/gm;
document.write( text.match(ifade));

Örnek 2: [A-Z] kullanımına örnek yapalım:

var text = "2019 dan beri tasarım ve yazılıma dair herşey!";
var ifade = /[A-Z]/gm;
document.write( text.match(ifade));

Not: Eğer ayarlarda i kullanırsanız büuük ve küçük harf karakteri ayrımı yapmadan hepsini getirir. Büyük ve küçük harf ayrımı yapmak istiyorsanız buna dikkat etmelisiniz.

Örnek 3: [0-9] kullanımına örnek yapalım:

var text = "2019 dan beri tasarım ve yazılıma dair herşey!";
var ifade = /[0-9]/gmi;
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde [^xyz] Kullanımı

Değişken içerisindeki karakterlerin düzenli ifade haricindeki karakterlerin bulunmasını sağlamak için kullanılır. Yani eşleşme olmayanları alabilmek için kullanılır.
Örnek:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma dair herşey!";
var ifade = /[^ ]/gmi;
document.write( text.match(ifade));

Yukarıdaki örnekte boşluk karakteri haricindeki tüm karkaterlerin bulunduğunu görüyoruz.

Düzenli İfadelerde [^a-z], [^A-Z] ve [^0-9] Kullanımı

Değişken içerisindeki karakterlerin düzenli ifade içindeki karakter aralığı haricindeki karakterlerin bulunmasını sağlamak için kullanılır. Yani eşleşme olmayanları alabilmek için kullanılır.
Örnek 1: [^a-z] kullanımına örnek yapalım:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma dair herşey!";
var ifade = /[^a-z]/gm;
document.write( text.match(ifade));

Örnek 2: [^A-Z] kullanımına örnek yapalım:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma dair herşey!";
var ifade = /[^A-Z]/gm;
document.write( text.match(ifade));

Örnek 3: [^0-9] kullanımına örnek yapalım:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma dair herşey!";
var ifade = /[^0-9]/gm;
document.write( text.match(ifade));

Örnek 4: [^1-9] kullanımına örnek yapalım: Burada karakter aralığını istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Harfler içinde geçerlidir.

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma dair herşey!";
var ifade = /[^1-9]/gm;
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde (x|y) Kullanımı

Düzenli ifade de bulunan iki farklı karakter veya karakter grubunun değişken içinde eşleşmesi durumunda da bulunması için kullanılır.
Örnek:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma dair herşey!";
var ifade = /(Tasar|Yazıl)ım/gmi;
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde . (nokta) Kullanımı

Düzenli ifade içinde bir karakterden sonra veya karakter arasında herhangi karakter gelebilme durumunda kullanılır.
Örnek 1:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma dair herşey!";
var ifade = /d..r/i; // her nokta bir karakteri temsil eder.
document.write( text.match(ifade));

Örnek 2:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma dair herşey!";
var ifade = /t.+m/i; // .+ ise t den sonra bir veya birden fazla karakter olabilir
document.write( text.match(ifade));

Yukarıdaki örnekte sadece Tasarım kelimesi istenebilir. Bu durumda yazarken dikkat edilmesi gerekir. Çünkü t den başlayacak ve en son m karakterini buluncaya devam eder. Aşağıdaki örnekteki şekilde sadece tasarım kelimesi yakalayabilir.

Örnek 3:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma dair herşey!";
var ifade = /t.+rım/i; // .+ ise t den sonra bir veya birden fazla karakter olabilir
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde \w Kullanımı

Değişken içerisindeki karakterlerden harf, rakam ve alt çizgi olanların bulunması için kullanılır.
Örnek:

var text = "^^!+%&2()0={1{[]}9\_]T#$%&a%+%s()a{[]rı][m.";
var ifade = /\w/ig; 
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde \W Kullanımı

Değişken içerisindeki karakterlerden harf, rakam ve alt çizgi dışındaki olan karakterlerin bulunması için kullanılır.
Örnek:

var text = "Tasarım & Yazılım - 2019!";
var ifade = /\W/ig; 
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde \d Kullanımı

Değişken içerisindeki karakterlerden rakam karakterlerinin bulunması için kullanılır.
Örnek:

var text = "Tasarım & Yazılım - 2019!";
var ifade = /\d/ig; 
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde \D Kullanımı

Değişken içerisindeki karakterlerden rakam haricindeki karakterlerin bulunması için kullanılır.
Örnek:

var text = "Tasarım & Yazılım - 2019!";
var ifade = /\D/ig; 
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde \s Kullanımı

Değişken içerisindeki karakterlerden boşluk karakterlerinin bulunması için kullanılır.
Örnek:

var text = "Tasarım ve Yazılım 2019!";
var ifade = /\s/ig; 
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde \S Kullanımı

Değişken içerisindeki karakterlerden boşluk haricindeki karakterlerin bulunması için kullanılır.
Örnek:

var text = "Tasarım ve Yazılım 2019!";
var ifade = /\S/ig; 
document.write( text.match(ifade));

Düzenli İfadelerde \0 (sıfır) Kullanımı

Değişken içerisindeki Null değerinin var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Null değerinin karşılığı olan \u0000 16 bit değerini değişken içerisine yazarak örnek yapalım.
Örnek:

var text = "Tasarım ve Yazılım 2019 \u0000 !";
var ifade = /
var text = "Tasarım ve Yazılım 2019 \u0000 !";
var ifade = /\0/ig; 
document.write( ifade.test(text));
/ig; document.write( ifade.test(text));

Düzenli İfadelerde \f Kullanımı

Değişken içerisindeki form besleme karakteri var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Form besleme değerinin karşılığı olan \u000C 16 bit değerini değişken içerisine yazarak örnek yapalım.
Örnek:

var text = "Tasarım ve Yazılım 2019 \u000C !";
var ifade = /\f/ig; 
document.write( ifade.test(text));

Düzenli İfadelerde \n Kullanımı

Değişken içerisindeki yeni satır karakteri var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Yeni satır değerinin karşılığı olan \u000A 16 bit değerini değişken içerisine yazarak örnek yapalım.
Örnek:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma \u000A dair herşey!";
var ifade = /\n/ig; 
document.write( ifade.test(text));

Düzenli İfadelerde \r Kullanımı

Değişken içerisindeki paragraf sonu karakteri var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. paragraf sonu değerinin karşılığı olan \u000D 16 bit değerini değişken içerisine yazarak örnek yapalım.
Örnek:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma dair herşey!\u000D";
var ifade = /\r/ig; 
document.write( ifade.test(text));

Düzenli İfadelerde \t Kullanımı

Değişken içerisindeki tab karakteri var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. tab değerinin karşılığı olan \u0009 16 bit değerini değişken içerisine yazarak örnek yapalım.
Örnek:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma \u0009 dair herşey!";
var ifade = /\t/g; 
document.write( ifade.test(text));

Düzenli İfadelerde \v Kullanımı

Değişken içerisindeki dikey sekme karakteri var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. dikey sekme değerinin karşılığı olan \u000B 16 bit değerini değişken içerisine yazarak örnek yapalım.
Örnek:

var text = "2019 dan beri Tasarım ve Yazılıma \u000B dair herşey!";
var ifade = /\v/g; 
document.write( ifade.test(text));

Burada kullanılan metotlar düzenli ifadeler için örnekleriyle anlatılmıştır. Diğer İşlemler için kullanılan metotlar ile ilgili yazılarımıza da bakabilirsiniz.

1- Dizilerde Kullanılan Metodlar

2- Matematiksel İşlemlerde Kullanılan Metodlar

3- Değişkenler İçin Kullanılan Metodlar

4- Tarih (date) İşlemlerinde Kullanılan Metodlar

Başka bir yazımızda görüşmek üzere…

Leave a Reply