Javascript Metodları Nedir?(Değişkenler İçin Ön Tanımlı)

Javascript metodları, yaptığımız işlemleri kolayca yapmamıza olanak veren kodlardır. Bu yazımızda değişkenler için kullanılan javascript metodları ndan bahsedeceğiz…

1- Değişkenlerde Javascript length Metodu Kullanımı

Length metodu, değişkenler içerisindeki karakter sayısını bize döndürür. Javascript metodları içerisinde çok kullanılan bir metottur. Konuya örnek verelim:

var name="tasarım ve yazılım";
console.log(name.length);

2- Değişkenlerde Javascript eval() Metodu Kullanımı

eval() Metodu, kendisine verilen parametreyi javascript kodlarına çevirerek işlemi yapar ve sonucunu bize verir. Konuya örnek verelim:

var a=5, b=8;
var sonuc = "a+b";// diye yazdıgımızda string i yazdırır.
var sonuc = eval("a+b");// matematik işlemini yapar

3- Değişkenlerde Javascript trim() Metodu Kullanımı

trim() metodu, değişkenin içeriğinin başında ve sonunda boşluk varsa boşluklara temizleyerek değeri bize döndürür. Javascript metodları içerisinde çok kullanılan bir metottur. Örnek:

var name="    tasarım ve yazılım.    ";
var sonuc=name.trim();// trim metodu cümlenin başıdaki ve bittikten sonraki boşlukları tamizler.

4- Değişkenlerde Javascript slice() Metodu Kullanımı

Slice() metodu, kendisine verilen parametreler ile değişkenin içeriğinden parametrelerde istenilen kısmı kopyalayarak sonucu bize döndürür. Kullanım mantığı slice(start, end) şeklindedir. Örnek :

var meyve = "elma, armut, portakal";
var deneme1= meyve.slice();//parametre girilmezse hepsini kopyalar
var deneme1= meyve.slice(7,13);// 7 den başlar 13 karaktere kadar kopyalar
var deneme2= meyve.slice(-12,-6);// sondan 12. karakterden başlar sondan 6 ya kadar kopyalar
var deneme3= meyve.slice(7);// baştan 7 den başlar sonuna kadar hepsi kopyalar
var deneme4= meyve.slice(-12);//sondan 12. den başlar sonuna kadar hepsi kopyalar

5- Değişkenlerde Javascript Substring() Metodu Kullanımı

Substring() metodu, kendisine verilen parametreler ile değişkenin içeriğinden parametrelerde istenilen kısmı kopyalayarak sonucu bize döndürür. Kullanım mantığı
substring(start, end) şeklindedir. Substring() Metodu eksi değerleri kabul etmez… Örnek :

var meyve = "elma, armut, portakal";
var deneme1= meyve.substring(6,12);
var deneme2= meyve.substring(6);

6- Değişkenlerde Javascript Substr() Metodu Kullanımı

Substr() Metodu, kendisine verilen parametreler ile değişkenin içeriğinden parametrelerde istenilen kısmı kopyalayarak sonucu bize döndürür. Kullanım mantığı substr(start, length) şeklindedir. Örnek :

var meyve = "elma, armut, portakal";
var deneme1= meyve.substr(7,6); 7 den başlar 6 karakteri alır.
var deneme2= meyve.substr(7); 7 den başlar sonuna kadar
var deneme3= meyve.substr(7,10);7 den başlar 10 karakteri alır.
var deneme4= meyve.substr(-3); sondan başlar 3 karakter alır.

7- Değişkenlerde Javascript Concat() Metodu Kullanımı

Concat() Metodu, iki veya daha fazla string ifadeleri (değişkenleri) birleştirmek için kullanılır. Örnek kod:

let name1 = "Html";
let name2 = "CSS";
let name3 = "JS";
let sonuc = name1.concat(" ", name2, " ", name3);

8- Değişkenlerde Javascript Repeat() Metodu Kullanımı

Repeat() Metodu, kendisine verilen parametre kadar değişkeni yazdırır. Örnek:

let name = "Html";
let sonuc = name.repeat(5);

9- Değişkenlerde Javascript toString() Metodu Kullanımı

toString() Metodu, değişkenin içeriğini string(metin) veri tipine dönüşmek için kullanılır. Örnek kod:

let sayi = 5;
let sonuc = sayi.toString();

10- Değişkenlerde Javascript String() Metodu Kullanımı

String() Metodu, değişkenin içeriğini mutlak olarak string(metin) veri tipine dönüşmek için kullanılır. Örnek Kod:

let sayi = 5;
let sonuc = sayi.toString(); // veya sonuc= String(sayi);

11- Değişkenlerde Javascript Number() Metodu Kullanımı

Number() Metodu, değişkenin içeriğini mutlak olarak number(sayı) veri tipine dönüşmek için kullanılır. Örnek kod:

var deger1 = true, deger2 = false, deger3 = "5";
var sonuc1 = Number(deger1);
var sonuc2 = Number(deger2);
var sonuc3 = Number(deger3);

12- Değişkenlerde Javascript ValueOf() Metodu Kullanımı

ValueOf() Metodu, değişkenin hem değerinin hem de veri tipinin aktarımını sağlama için kullanılır. Örnek kod:

let deger1 = "34";
let sonuc1 = deger1.valueOf();// değeri 34 veri tipi string olarak aktarır.
let deger2 = 34;
let sonuc2 = deger2.valueOf();// değeri 34 veri tipi number olarak aktarır.

13- Değişkenlerde Javascript indexOf() Metodu Kullanımı

indexOf() Metodu, bir değişkenin içerisinde parametre olarak girdiğimiz ifadeyi ilk buldugu yerdeki index ini bize geri döndürür. Büyük ve küçük harf duyarlıdır. Yazdığımız karakteri veya metni değişken içerisinde bulamazsa bize -1 geri döndürür.

Mantığı : indexOf(“arananDeger”, start) şeklindedir. Örnek kod:

var deneme = "tasarım ve yazılıma dair herşey";
var arananIndex1 = deneme.indexOf("y");// ilk y karakterinin index ini döndürür.
var arananIndex2 = deneme.indexOf("y", 20);// 20.karakterden sonraki ilk y nin index i döndürür.
var arananIndex3 = deneme.indexOf("dair");// dair kelimesini bulunca d karakterinin index ini döndürür.

14- Değişkenlerde Javascript lastIndexOf() Metodu Kullanımı

lastIndexOf() Metodu, bir değişkenin içerisinde parametre olarak girdiğimiz ifadeyi son buldugu yerdeki index ini bize geri döndürür. Büyük ve küçük harf duyarlıdır. Yazdığımız karakteri veya metni değişken içerisinde bulamazsa bize -1 geri döndürür. Örnek kod:

var deneme = "tasarım ve yazılıma dair herşey";
var arananIndex1 = deneme.lastIndexOf("y"); // son y karakterinin index i
var arananIndex1 = deneme.lastIndexOf("y", 15); // ilk 15 karakter içerisindeki son y karakterinin index i
var arananIndex2 = deneme.lastIndexOf("dair"); // son dair kelimesi index i

15- Değişkenlerde Javascript search() Metodu Kullanımı

search() Metodu, bir değişkenin içerisinde parametre olarak girdiğimiz ifadeyi ilk eşleşme sağlandığı yerdeki index ini bize geri döndürür. Büyük ve küçük harf duyarlıdır. Yazdığımız parametreyi değişken içerisinde bulamazsa bize -1 geri döndürür. Düzenli ifade alabilir. Yani i karakteri girdiğimizde büyük ve küçük harf bakmadan parametreyi değişken içerisinde arar… Örnek kod:

var deneme = "tasarım ve yazılıma dair herşey";
var arananIndex1 = deneme.search("dair"); // bulup index i döndürür
var arananIndex1 = deneme.search("Dair"); // d büyük yazıldığı için bulamaz bize -1 döndürür.
var arananIndex1 = deneme.search(/DAİR/i); // büyük veya küçük harfe bakmaz index i bize döndürür.

16- Değişkenlerde Javascript includes() Metodu Kullanımı

includes() Metodu, değişekenin içerisinde kendisine verilen parametreyi arar ve sonucu boolean (mantıksal) olarak geri döndürür. Yani eğer varsa true veya yoksa false döndürecektir. Büyük ve küçük harf duyarlıdır. Örnek:

var deneme = "tasarım ve yazılıma dair herşey";
var sonuc1 = deneme.includes("dair"); // bulup true döndürür
var sonuc2 = deneme.includes("Dair"); // d büyük harf olduğu için tam eşleşme olmadığıdan false döndürür.

17- Değişkenlerde Javascript startsWith() Metodu Kullanımı

startsWith() Metodu, değişkenin başlanagıç değerinin girdiğimiz parametre ile eşleşmesini kontrol eder ve eşleşme varsa true yoksa false döndürür. Büyük ve küçük harf duyarlıdır.

var deneme = "tasarım ve yazılıma dair herşey";
var sonuc1 = deneme.startsWith("tasarım"); // başlangıçta bulup true döndürür
var sonuc2 = deneme.startsWith("dair"); // dair başlangıç değeri olmadığı için false döndürür

18- Değişkenlerde Javascript endsWith() Metodu Kullanımı

endsWith() Metodu, değişkenin bitiş değerinin girdiğimiz parametre ile eşleşmesini kontrol eder ve eşleşme varsa true yoksa false döndürür. Büyük ve küçük harf duyarlıdır.

var deneme = "tasarım ve yazılıma dair herşey";
var sonuc1 = deneme.endsWith("herşey"); // bitişde bulup true döndürür
var sonuc2 = deneme.endsWith("dair"); // dair bitiş değeri olmadığı için false döndürür.

19- Değişkenlerde Javascript match() Metodu Kullanımı

match() Metodu, değişekenin içerisinde girdiğimiz parametre değerini kontrol eder ve varsa değerin aynısını ( yani girdiğimiz parametreyi ) bize döndürür. Büyük ve küçük harf duyarlıdır. Düzenli ifade alabilir. Yani i karakteri girdiğimizde büyük ve küçük harfe bakmadan değeri bulup bize döndürür. g karakteri ise içeriğin tamamını tarayarak parametremizdeki değerden kaç tane varsa hepsini döndürür.
Örneklerle anlatalım…

var deneme = "tasarım ve yazılıma dair herşey. tasarım";
var sonuc1 = deneme.match("tasarım"); // tasarım döndürür.
var sonuc2 = deneme.match(/tasarım/g); //tasarım,tasarım döndürür. g parametresi kaç tane varsa hepsini bize döndürür.
var sonuc3 = deneme.match(/Tasarım/i);tasarım döndürür. i parametresi büyük ve küçük harf duyarlılığını için.
var sonuc4 = dene.match(/tasarım/gi);// küçük ve büyük harf bakmadan bütün tasarım ifadelerini döndürür.

20- Değişkenlerde Javascript replace() Metodu Kullanımı

replace() Metodu, değişkenin içerisinde girdiğimiz ilk parametreyi bulur ikinci parametre ile değiştirme yapar.
Mantığı replace(degiştirilecekDeger, yeniDeger) şeklindedir. Örnek Kod:

var deneme = "tasarım ve cizime dair herşey.";
var sonuc1 = deneme.replace("cizime","yazılıma"); 
var sonuc2 = deneme.replace(/cizime/g,"yazılıma");
var sonuc3 = deneme.replace(/Cizime/i,"yazılıma");
var sonuc4 = dene.replace(/cizime/gi,"yazılıma");

21- Değişkenlerde Javascript split() Metodu Kullanımı

split() Metodu, değişkenin değerini girilen parametre dogrultusunda bölümleyerek dizi olarak geriye döndürür.

var deneme = "tasarım ve yazılıma dair herşey";
var sonuc1 = deneme.split();
var sonuc2 = deneme.split("");
var sonuc3 = deneme.split(" ");
console.log(sonuc1);
console.log(sonuc2);
console.log(sonuc3);

22- Değişkenlerde Javascript localeCompare() Metodu Kullanımı

localeCompare() Metodu, değişkene parametre olarak verilen diğer bir değişken içeriğini tarayıcı diline göre karşılaştırarak sonucu geriye döndürür.
Karşılaştırma işlemini unicode olarak yapar. Birinci değişken içeriği, ikinci değişken içeriğinden önce geliyorsa sonucu -1 döndürür. Birinci değişken içeriği, ikinci değişken içeriğine eşitse 0 döndürür. Birinci değişken içeriği, ikinci değişken içeriğinden sonra geliyorsa 1 döndürür.

23- Değişkenlerde Javascript charAt() Metodu Kullanımı

charAt() Metodu, değişkenin içersinde verilen parametrenin karşılığı olan karakteri bize döndürür. Örnek Kod:

var deneme = "tasarım ve yazılım";
var sonuc1 = deneme.charAt(0);
var sonuc2 = deneme.charAt(1);
var sonuc3 = deneme.charAt(2);
console.log(sonuc1);
console.log(sonuc2);
console.log(sonuc3);

24- Değişkenlerde Javascript unescape() Metodu Kullanımı

unescape() Metodu, değişken içerisindeki unicode formatındaki çevrilmiş olan özel karakterleri kendisine dönüştürmek için kullanılır. Yukarıdaki escape metodu kunusundaki çevirdiğimiz örneği geri dönüştürelim.


var deger = "TASARIM%20VE%20YAZILIMA%20DA%u0130R%20HER%u015EEY";
var sonuc= unescape(deger);
console.log(sonuc);

25- Değişkenlerde Javascript toUpperCase() Metodu Kullanımı

toUpperCase() Metodu, değişkenin içerisindeki yazının tamamını büyük harflere çevirmek için kullanılır.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
var sonuc= deger.toUpperCase();
console.log(sonuc);

26- Değişkenlerde Javascript toLowerCase() Metodu Kullanımı

toLowerCase() Metodu, değişkenin içerisindeki yazının tamamını küçük harflere çevirmek için kullanılır.

var deger = "TASARIM VE YAZILIM";
var sonuc= deger.toLowerCase();
console.log(sonuc);

27- Değişkenlerde Javascript toLocaleUpperCase() Metodu Kullanımı

toLocaleUpperCase() Metodu, değişkenin içerisindeki yazının tamamını büyük harflere çevirmek için kullanılır. toUpperCase() den farkı ise tarayıcı lokasyonuna göre yapıyor olmasıdır. Yani türkiye de kullanılan tarayıcılarda türkçe alfabesine çevirir.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
var sonuc= deger.toLocaleUpperCase();
console.log(sonuc);

28- Değişkenlerde Javascript toLocaleLowerCase() Metodu Kullanımı

toLocaleLowerCase() Metodu, değişkenin içerisindeki yazının tamamını küçük harflere çevirmek için kullanılır. toLowerCase() den farkı ise tarayıcı lokasyonuna göre yapıyor olmasıdır. Yani türkiye de kullanılan taryıcılarda türkçe alfabesine göre çevirir.

var deger = "TASARIM VE YAZILIM";
var sonuc= deger.toLocaleLowerCase();
console.log(sonuc);

29- Değişkenlerde Javascript sub() Metodu Kullanımı

sub() Metodu, değişken içeriğini alt metin yapmak için kullanılır. Örneğin suyun formülü olan H2O yu yapalım.

var deger1 = "H"
var deger2 = "2"
var deger3 = "O"
var sonuc = deger1 + deger2.sub() + deger3 ;
document.write(sonuc);

30- Değişkenlerde Javascript sup() Metodu Kullanımı

sup() Metodu, değişken içeriğini üs yapmak için kullanılır. Örneğin üslü sayı oluşturmak veya santimetre kare terimleri için kullanılır.

var deger1 = "2", deger2 = "5";
var deger3 = "cm", deger4 = "2";
var usluSayi = deger1 + deger2.sup() ;
var cmKare = deger3 + deger4.sup()  ;
document.write(usluSayi);
document.write(cmKare);

31- Değişkenlerde Javascript big() Metodu Kullanımı

big() Metodu, değişken içerisindeki metni stardart bir büyüklüğe getirmek için kullanılır.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";

document.write(deger);
document.write(deger.big());

32- Değişkenlerde Javascript small() Metodu Kullanımı

small() Metodu, değişken içerisindeki metni stardart bir küçüklüğe getirmek için kullanılır.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
document.write(deger);
document.write(deger.small());

33- Değişkenlerde Javascript bold() Metodu Kullanımı

bold() Metodu, değişken içerisindeki metni stardart bir kalınlığa getirmek için kullanılır.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
document.write(deger);
document.write(deger.bold());

34- Değişkenlerde Javascript italics() Metodu Kullanımı

italics() Metodu, değişken içerisindeki metni italik hale getirmek için kullanılır.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
document.write(deger);
document.write(deger.italics());

35- Değişkenlerde Javascript strike() Metodu Kullanımı

strike() Metodu, değişken içerisindeki metni üzeri çizik hale getirmek için kullanılır.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
document.write(deger);
document.write(deger.strike());

36- Değişkenlerde Javascript fixed() Metodu Kullanımı

fixed() Metodu, değişken içerisindeki metni daktilo fontlu hale getirmek için kullanılır.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
document.write(deger);
document.write(deger.fixed());

37- Değişkenlerde Javascript fontcolor() Metodu Kullanımı

fontcolor() Metodu, değişken içerisindeki metnin rengini değiştirmek için kullanılır. Girdiğimiz renk ne ise o renge çevirir. Varsayılan renk yeşildir. Renk adlarını da yazabiliriz. Hexadecimal kodları girerekte renk değişikliği yapabiliriz.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
document.write(deger);
document.write(deger.fontcolor());
document.write(deger.fontcolor("red"));
document.write(deger.fontcolor("#222222"));

38- Değişkenlerde Javascript fontsize() Metodu Kullanımı

fontsize() Metodu, değişken içerisindeki metni kendisine verilen değere göre font büyüklüğünü ayarlar. Parametre olarak 1-7 arasında değer verebiliriz. 7’den büyük değerler versek de sonuç değişmez.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
document.write(deger);
document.write(deger.fontsize(1));
document.write(deger.fontsize(3));
document.write(deger.fontsize(7));
document.write(deger.fontsize(9));// 7 ile aynı büyüklükte olur.

39- Değişkenlerde Javascript anchor() Metodu Kullanımı

anchor() Metodu, değişkene link (<a>) etiketi atamak ve name değerini vermek için kullanılır.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
document.write(deger.anchor("tasarimveyazilim"));

40- Değişkenlerde Javascript link() Metodu Kullanımı

link() Metodu, değişkene link (<a>) etiketi atamak ve name değerini vermek için kullanılır. Linkimize köprü oluşturmamıza imkan veriyor.

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
document.write(deger.link("www.tasarimveyazilim.com"));

41- Değişkenlerde Javascript charCodeAt() Metodu Kullanımı

charCodeAt() Metodu, değişkenin içeresinde verilen parametrenin karşılığı olan karakterin unicode değerini bize döndürür.

var deneme = "tasarım ve yazılım";
var sonuc1 = deneme.charCodeAt(0);
var sonuc2 = deneme.charCodeAt(1);
var sonuc3 = deneme.charCodeAt(2);
console.log(sonuc1);
console.log(sonuc2);
console.log(sonuc3);

42- Değişkenlerde Javascript fromCharCode() Metodu Kullanımı

fromCharCode() Metodu, verdiğimiz parametredeki unicode değerini karaktere çevirerek bize döndürür.

var deger1 = 116, deger2 = 97, deger3 = 115, deger4 = 97,
    deger5 = 114, deger6 = 305, deger7 = 109;
var sonuc = String.fromCharCode(deger1,deger2,deger3,deger4,deger5,deger6,deger7);      
console.log(sonuc);

43- Değişkenlerde Javascript encodeURI() Metodu Kullanımı

encodeURI() Metodu, değişken içerisindeki karakterlerin utf-8 e uygun olmayanları utf-8 e uygun hale dönüştürme işlemi yapar. Örneğin url içindeki türkçe karakterler olan “ç,ş,ü,ğ” gibi karakterleri dönüştürür.

var siteLinki = "www.tasarimveyazilim.com?uyeadi=ahmet çelik"; 
var siteLinkiUygun= encodeURI(siteLinki);
console.log(siteLinkiUygun);

44- Değişkenlerde Javascript decodeURI() Metodu Kullanımı

decodeURI() Metodu, değişken içerisindeki utf-8 formatına dönüşmüş karakterleri geri dönüştürmek için kullanılır. Yukarıdaki örnekte utf-8 formatına çevirdiğimiz örneği burada geri dönüştürelim.

var siteLinkiUygun = 
"www.tasarimveyazilim.com?uyeadi=ahmet%20%C3%A7elik"
var siteLinki= decodeURI(siteLinkiUygun);
console.log(siteLinki);

45- Değişkenlerde encodeURIComponent() Metodu Kullanımı

encodeURIComponent() Metodu, değişken içerisindeki karakterlerin utf-8 e uygun olmayanları utf-8 e uygun hale dönüştürme işlemi yapar.

var siteLinki = "https://www.tasarimveyazilim.com?uyeadi=Çelik Ğöynük"
var siteLinkiUygun= encodeURIComponent(siteLinki);
console.log(siteLinkiUygun);

46- Değişkenlerde decodeURIComponent() Metodu Kullanımı

decodeURIComponent() Metodu, değişken içerisindeki utf-8 formatına dönüşmüş karakterleri geri dönüştürmek için kullanılır. Yukarıdaki örnekte utf-8 formatına çevirdiğimiz örneği burada geri dönüştürelim.

var siteLinkiUygun = "http%3A%2F%2Fwww.tasarimveyazilim.com%3Fuyeadi%3D%C3%87elik%20%C4%9E%C3%B6yn%C3%BCk";
var siteLinki= decodeURIComponent(siteLinkiUygun);
console.log(siteLinki);

47- Değişkenlerde Javascript escape() Metodu Kullanımı

escape() Metodu, değişken içerisindeki unicode formatındaki olmayan özel karakterleri unicode uygun hale çevirir.

var deger = "TASARIM VE YAZILIMA DAİR HERŞEY";
var sonuc= escape(deger);
console.log(sonuc);

Bu yazımızda değişkenlerde kullanılan javascript ön tanımlı metodları örnekleriyle anlatmaya çalıştık. Sorularınızı aşağıdaki yorum alanından veya iletişim sayfasından bizlere iletebilirsiniz.

Diğer İşlemler için kullanılan metotlar ile ilgili yazılarımıza da bakabilirsiniz.

1- Dizilerde Kullanılan Metodlar

2- Matematiksel İşlemlerde Kullanılan Metodlar

3- Tarih İşlemlerinde Kullanılan Metodlar

4- Düzenli İfadelerde Kullanılan Metodlar

Başka bir yazımızda buluşmak dileğiyle…

Leave a Reply