Kategori: Html

html-metin-biçimlendirme

HTML Etiketleri ile Metin Biçimlendirme

Biçimlendirme etiketleri metinleri özel bir anlamla tanımlamak için kullanılır. Bazen yazının bir kısmının önemini anlatmak için kalın veya italik bir biçimde yazılmasını isteriz. Bu gibi durumlarda html metin biçimlendirme etiketlerini kullanırız. Yazının kalın veya italik …
html-pragraf-nasıl-olusturulur

Html Paragraf Oluşturma, P Etiketi ve Pre Etiketi

Kitap, dergi vb. kaynaklarda yazının okunurluğu için paragraflar kullanıldığı gibi web sayfalarında da paragraflar daha rahat okumayı sağlaması açışından önemlidir. Web sayfalarında paragraflar html p etiketi ile yazılmaktadır. Html pre etiketi ile de genelde alıntı …

HTML Başlık Etiketleri

HTML Başlık Etiketleri Nedir ve Nasıl Kullanılır? Html Başlık Etiketleri, web sitelerinde yazı yazarken başlıkların yazımında kullanılır. Nasıl bir kitap da veya kağıt üzerinde yazılı eserlerde başlıklar kullanıyorsak web sitelerinde de aynı mantık vardır. Konunun …
html nedir

HTML Nedir? HTML5 Nedir? HTML nasıl kullanılır?

Hyper Text Markup Language (Köprü Metin İşaretleme Dili) kelimelerinin baş harflerinden oluşan HTML, web sayfalarının standart dilidir. Web sayfalarının oluşturulmasında kullanılır. Tarayıcılar ( Chrome, Explorer, Safari vb…) html kodlarını işleyerek web sayfasına çevirir. Html5 bu dilin son sürümüdür. 2014 …