HTML Charset Nedir? Charset Nasıl Kullanılır?

Bu yazımızda web html charset nedir ve nasıl kullanılır ondan bahsedeceğim.

HTML Charset Nedir?

HTML karakter seti, web tarayıcıların html sayfasındaki karakterlerin ne olduğunu anlaması içindir. Yani bizim hangi karakteri kullanacağımızı belirtiyoruz. Bu sayede tarayıcılar anlıyor.

Karaktarler, sayılar (0,1,2..) , harfler(a,b,c..) ve özel karakterlerden (*,!,+,&,-…) oluşur.

İlk yıllarda karakter kodlama standardı olarak ASCII kullanılırdı. ASCII internet ortamında kullanılabilecek 128 karakter tanımladı.

İlerleyen yıllarda ISO-8859-1 karakter kodlaması HTML 4 de varsayılan olarak kullanıldı.

ANSI windowsun karakter setidir. ISO-8859-1 karakter setinden 32 tane fazla karaktere sahiptir.

İlerleyen yıllarda bunlar sınırlı olduğundan, HTML UTF-8 karakter kodu destekliyordu. Html 5 in varsayılan karakter seti UTF-8 dir. UTF-8 neredeyse bütün dünya dillerinin karakterlerini barındırır.

Nasıl Kullanırız?

<head> etiketi içerisinde ve <meta > etiketleri ile tanımlanır. İki şekilde tanımlayabiliriz. Kod Kısmı:

<meta charset="UTF-8"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Yukarıda gördüğümüz gibi her iki kod satırı ile karakter setini tanımlayabiliriz. Html de tanımladığımızda Css karakter seti tanımlama ihtiyacı sadece dış stil dosyası ile css de gerekir.

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

Leave a Reply