css writing-mode nedir? nasıl kullanılır?

css writing-mode, yazının hizalama yönünü belirlemek için kullanılır. Yazıyı içinde bulunduğu parent element içine hizalama yönünü belirlemek için kullanırız.

Aldığı parametreler:
horizontal-tb : Yatay yazı. Varsayılan değerdir
vertical-lr: Dikey (Sola hizalı)
vertical-rl : Dikey (Sağ hizalı)
inherit : Bir üstteki elementten miras alır.
initial : Varsayılan değere çevirir.

Örnek:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    div { 
      width: 100px; 
      height: 100px;
      border: 1px solid black;
      writing-mode: vertical-lr;
    }
    .one  { writing-mode: horizontal-tb; }
    .two  { writing-mode: vertical-lr; } 
    .three { writing-mode: vertical-rl; } 
    .four { writing-mode: initial; } 

  </style>
<body>
  <div class="one"> Tasarım ve Yazılım </div>
  <div class="two"> Tasarım ve Yazılım </div>  
  <div class="three"> Tasarım ve Yazılım </div> 
  <div class="four"> Tasarım ve Yazılım </div> 
</body>
</html>

Html çıktısı :

css writing-mode

Başka bir yazımızda görüşmek üzere…

Leave a Reply