CSS Kardeş Seçiciler Nedir? Nasıl Kullanılır?

Arkadaşlar bu yazımızda CSS kardeş ( sibling ) seçiciler ( selector ) i nasıl kullanacağımızı anlatacağız. CSS kardeş ( sibling ) seçiciler i genel sibling ve bitişik sibling seçiciler diye ikiye ayırarak anlatacağız.

Not: Yazımızda kardeş etiket olgusunu kullanacağımız için bunun ne olduğundan bahsedelim. Kardeş etiket demek aynı seviyede bulunan etiketlerdir. Kod ile örnek verelim.

<body>
<div>Kardeş etiket.</div>
<h1>Kardeş etiket.</h1>
<p>Kardeş etiket.</p>
<span>Kardeş etiket.</span>
<div>Kardeş etiket.
	<p>Çocuk Etiket.</p>
</div>
</body>

CSS Genel Sibling ( Kardeş ) Seçiciler

Sibling Seçici, kardeş seçici demektir. Yani belirttiğimiz bir elementin kardeşini veya kardeşlerini seçmeye olanak sağlar. CSS Genel sibling ( kardeş ) seçiciler kullanılırken belirttiğimiz elementten sonra “~” karakteri kullanılır ve daha sonra seçmek istediğimiz kardeş etiket belirtilir. Belirtiğimiz özellikteki bütün kardeşleri seçer.

Örnek 1:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h4 ~ p{
color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Sibling Seçiciler</h2>
<p>Örnek bir paragraf.</p>
<h4>Sibling Seçiciler</h4><!-- bu etiketten sonraki bütün p etiketleri -->
<p>Örnek bir paragraf.</p>
<h4>Sibling Seçiciler</h4>
<p>Örnek bir paragraf</p>
<span> deneme yazısı</span>
<p>Örnek bir paragraf.</p>
</body>
</html>

Tarayıcıdaki Sonuc:

css genel sibling seçiciler örnek1 sonucu

Yukarıdaki örneğimizde gördüğümüz gibi h4 etiketinin kardeşlerini seçmiş oluyoruz. “h4~p” dediğimizde h4 etiketinden sonra gelecek bütün p etiketlerini seçer. Araya başka etiketler girmesi önemli değil. Kardeş olması yeterlidir. Çocuk etiketi p olsaydı onun rengi değişmezdi. Yani onu seçmemiş oluruz.

Yukarıdaki örnekte ki kodda body içindeki bütün etiketler kardeş etiketlerdir.

Örnek 2:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h4 ~ p{
color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Sibling Seçiciler</h2>
<p>Örnek bir paragraf.</p>
<h4>Sibling Seçiciler</h4>
<p>Örnek bir paragraf.</p>
<h4>Sibling Seçiciler</h4>
<div>
	<p>Örnek bir paragraf</p>
</div>
<span> deneme yazısı</span>
<p>Örnek bir paragraf.</p>
</body>
</html>

Tarayıcıdaki Sonuc:

css genel sibling ( kardeş ) seçiciler örnek2 sonucu

Bu örnekte tek fark bir p etiketini çocuk etiket yaptık. Çocuk etiketi gördüğümüz gibi seçmedi. Sadece belirtiğimiz kardeş etiketleri seçer.

Örnek 3:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h4.deneme1 ~ p.deneme2{
color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Sibling Seçiciler</h2>
<p>Örnek bir paragraf.</p>
<h4>Sibling Seçiciler</h4>
<p>Örnek bir paragraf.</p>
<h4 class="deneme1">Sibling Seçiciler</h4>
<div>
	<p>Örnek bir paragraf</p>
</div>
<span> deneme yazısı</span>
<p class="deneme2">Örnek bir paragraf.</p>
</body>
</html>

Tarayıcıdaki Sonuc:

css genel kardeş seçiciler örnek3 sonucu

Burada class global özelliği de kullanarak bir örnek yapmış olduk.

CSS Bitişik Sibling Seçiciler

CSS bitişik kardeş ( Sibling ) seçiciler i kullanırken belirttiğimiz elementten sonra “+” karakterini yazarız ve sonra seçmek istediğimiz elementi belirtiriz. Belirtilen etiketten sonraki özelliklere uyan ilk element seçilir.

Örnek 1:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h4 + p{
color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Sibling Seçiciler</h2>
<p>Örnek bir paragraf.</p>
<h4>Sibling Seçiciler</h4>
<p>Örnek bir paragraf.</p>
<h4 class="deneme1">Sibling Seçiciler</h4>
<div>
	<p>Örnek bir paragraf</p>
</div>
<span> deneme yazısı</span>
<p class="deneme2">Örnek bir paragraf.</p>
</body>
</html>

Tarayıcıdaki Sonuc:

css bitişik sibling seçiçiler örneği sonucu

Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi h4 etiketine bitişik kardeşi sadece kırmızıya çevirdi.

Örnek 2:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h4 + p.deneme2{
color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Sibling Seçiciler</h2>
<p>Örnek bir paragraf.</p>
<h4>Sibling Seçiciler</h4>
<p class="deneme2">Örnek bir paragraf.</p>
<h4 class="deneme1">Sibling Seçiciler</h4>
<div>
	<p>Örnek bir paragraf</p>
</div>
<h4 class="deneme1">Sibling Seçiciler</h4>
<p class="deneme2">Örnek bir paragraf.</p>
</body>
</html>

Tarayıcıdaki Sonuc:

css bitişik kardeş seçiciler örnek2 sonucu

Bu örnekte h4 etiketinden sonraki class ı deneme2 olan p etiketlerini seçelim dediğimizde şartlara uyan iki tane h4 ve class ı deneme2 olan p olduğu için iki tane kırmızıya dönüştürülen p etiketi oluyor.

Not: Özet olarak genel sibling seçiciler de “~” karakteri kullanılır ve belirttiğimiz etiketten sonraki seçilen bütün kardeş etiketleri kapsar. Bitişik sibling seçiciler de ise “+” karakteri kullanılır ve belirttiğimiz etiketten sonraki seçilen ilk eleman seçilir. Yani bitişik olan eleman seçilir.

Diğer Seçici Yazılarımız

  1. Genel Seçici (*) ler, tüm Html elemanlarını seçmemize olanak verir. Seçmeyi “*” karakteri ile yaparız.
  2. Element Seçici (Element), seçtiğimiz Html Elementini seçer. Yani seçmek istediğimiz elementi yazarız ve seçmiş oluruz.Örneğin <h1> elementini seçmek için “h1” yazmak gibi.
  3. ID Seçici (#ID), Html elementine yazdığımız ID ile seçeriz. Elementlerin “id” attribute değerine bir isim veririz ve o isimi CSS de kullanırız.
  4. Class Seçici (.class), Html elementine yazdığımız class ile seçeriz. Elementlerin “class” attribute değerine bir isim veririz ve o isimi CSS de kullanırız. Birden fazla elemente aynı class ı verebiliriz.
  5. Child Seçici (Element>Element), Html etiketinin altındaki (çocuk) elementi seçmek için.
  6. Descendant Seçici(Element Element), Html etiketinin altındaki (torun düzeyinde) descendant elementi seçmek için.
  7. Çoklu (Multiple) Seçici (Element, Element), Bir veya daha fazla Html etiketlerini seçebiliriz.
  8. Attribute ( Özellik)Seçici (Element[özellik-adı]), Html Etiketini özellik değeri ile seçmemize olanak veriyor.
  9. CSS Sözde Sınıf (Pseudo Class) Seçiciler, sınıf olmayıp sınıf gibi davranan ve seçim yapmamızı sağlayan yapılardır.
  10. CSS Sözde Element(Pseudo Element) Seçiciler, Element olmayıp element gibi davranan ve seçim yapmamızı sağlayan yapılardır.

Başka bir yazımızda buluşmak dileğiyle…

Leave a Reply