css direction nedir? direction nasıl kullanılır?

css direction içeriğin veya yazının akış yönünü belirlemek için kullanılır. Bu karakter yönü değişimi değil yazının sağa hizalı veya sola hizalı olmasını ayarlamak için kullanırız. Genelde web sitemizin kullandığı dilin yönü ne ise o kullanırız. Örneğin Türkçe sola hizalı iken arapça sağa hizalıdır. Varsayılan değer soldan sağadır.

Aldığı parametreler:
ltr : soldan sağa dogru gitmesi için kullanırız. (varsayılan değer)
rtl : sağdan sola dogru gitmesi için kullanırız
inherit : Bir üstteki elementten miras alır.
initial : Varsayılan değere çevirir.

Örnek :

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    p.one{ direction: rtl; }
    p.two{ direction: ltr; }   
  </style>
<body>
  <p class="one"> Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Qui, recusandae. </p>
  <p class="two"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tempora, animi? </p>  
</body>
</html>

Html çıktısı :

css direction

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi yazıların sağa veya sola hizalanması için css direction kullanılırız. Bu web sitemizin kullanıldığı dilin yazım yönü ne ise o seçeriz.

Başka bir yazımızda görüşmek üzere…

Leave a Reply