css content nedir? css content nasıl kullanılır?

css content, before veya after sahte elementinin içeriğinin özellikleri için kullanılır. Bu sahte elementler çok kullanılan özelliklerdir.

Aldığı parametreler:
normal : Normal
none : Değer yok.
string : İçeriğe yeni bir dize ekler.
open-quote : İçeriğe açılış tırnağı ekler.
close-quote : İçeriğe kapanış tırnağı ekler.
no-open-quote : İçerikten açılış tırnağı kaldırır.
no-close-quote : İçerikten kapanış tırnağı kaldırır.
url : İçeriğe medya dosyası ekler.
attr : İçeriğe sahip elementin herhangi bir özelliğine değer ekler.
counter : Seçilen elementin sayaç bilgisine erişerek değer ekler.
initial : Varsayılan değere çevirir.

Örnek :

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    div {
      width: 200px;
      margin-bottom: 10px;
      border: 1px solid grey;
    }
    .one::before  { content: normal; }
    .two::before  { content: none; }
    .three::before { content: "Tasarım ve Yazılıma" }
    .four::after  { content:"!!!!!!!!!!!"}
    .five::before { content:open-quote; }
    .five::after  { content:close-quote; }
  </style>
<body>
  <div class="one">
     Dair Herşey Burada!!!!!!!!!!!
  </div>
  <div class="two">
     Dair Herşey Burada!!!!!!!!!!!
  </div>
  <div class="three">
     Dair Herşey Burada!!!!!!!!!!!
  </div>
  <div class="four">
    Tasarım ve Yazılıma Dair Herşey Burada
  </div>
  <div class="five">
  Tasarım ve Yazılıma Dair Herşey Burada!!!!!!!!!!!
</div>
</body>
</html>

Html Çıktısı:

css content

Başka bir yazımızda görüşmek üzere…

Leave a Reply