css object-position nedir

css object-position nedir? Nasıl Kullanılır?

css object-position özelliği, object-fit ile yeniden boyutlandırılmış Html elementinin konum özelliklerini belirlemek için kullanılır. Aldığı değerler :top : Üst değeriright : Sağ değeribottom : Alt değerileft : Sol değerilenghth : Uzunluk değeri% : Yüzde değeriinitial …
css position nedir

css position nedir? Nasıl Kullanılır?

css position özelliği, Html elementinin konumlandırma özelliklerini belirlemek için kullanırız. Bu özellik çok kullanılan bir özelliktir. Aldığı değerler :static : Durağan. Html sayfası akışına göre sırayla dizilir. ( top, bottom, left ve right özelliklerinden etkilenmez. …
css visibility nedir

css visibility nedir? Nasıl Kullanılır?

css visibility özelliği, Html elementinin görüntülenmesi veya gizlenmesi için kullanırız. Aldığı değerler:visible : Element gösteririz.hidden : Element gizleriz ama kapladığı alan koruruz.collepse : Element gizlenir ama kapladığı alan tablo ise korunmaz, tablo dışında bir eleman …
css object-fit nedir

css object-fit nedir? Nasıl Kullanılır?

css object-fit özelliği, html de boyutları belirlenmiş elemanın içerisine sığmayacak kadar olan resim veya video nun boyutlandırma özelliklerini belirlemek için kullanırız. Aldığı değerler:none : Resim veya video nun boyutlarını korunarak element içerisine sığmayan kısımlar kırparız.fill …
css clip-path nedir

css clip-path nedir? Nasıl Kullanılır?

css clip-path özelliği, position:absolute değerine sahip html elemanının gelişmiş kırpma özelliklerini belirlemek için kullanılır. css clip özelliğine göre daha gelişmiş bir özelliktir. Aldığı değerler:auto : Otomatik değer. Varsayılan değerdir. Kırpma olmaz.initial : Varsayılan değerdir.shape : …
css clip nedir

css clip nedir? Nasıl Kullanılır?

css clip özelliği, position absolute değerine sahip html elemanına uygulanacak kırpma işleminin özelliklerini belirlemek için kullanılır. Aldığı değerler:auto : Otomatik değer. Herhangi bir kırpma yapmayız.shape : Kırpma işlemi için. Kırpma işlemini rect fonksiyonu ile yaparız.initial …